top of page

Reportage: Det rökfria campus Almby

Uppdaterat: 20 feb.

Lösnummer har undersökt möjligheterna och åsikterna för att campus Almby ska bli ett rökfritt område. Under 2018 skrev campuschefen Paula Björkman en kortare utredning om denna möjlighet och inkluderade även studentkårens dåvarande åsikter men initiativet togs aldrig vidare. Nu tittar Lösnummers reportrar närmare på ämnet för att se vad Örebro studentkår, studenter och lärare på campus tycker om frågan i dagsläget.


Paula Björkmans är campuschef på Örebro universitet och överser lokalförsörjnings frågor, drift och service på universitetet. Under 2018 skrev hon en utredning som hon hoppades skulle bli startskottet på en förändring, nämligen ett rökfritt campus Almby. Hon beskriver att hennes initiativ växte fram ur de många klagomål som hon fått kring rökare.


-Jag hade fått ganska många klagomål om rökare som står för nära entréer, fimpar på marken etc.


Hon beskriver att campus USÖ blev rökfritt i samma veva och därför ville man även från campus Almbys håll titta närmare på möjligheten att hoppa på samma våg. Hon anger att beslutet om att campus USÖ skulle bli rökfritt kom från sjukhusets håll.


Hon fortsätter med att ange att hon hoppades att utredningen skulle bli ett startskott till en mer fördjupad handlingsplan eller projektdirektiv som skulle kunna driva igenom initiativet framöver. Men hon anger dessvärre att hon inte fick de förväntade reaktionerna.


-Jag hoppades att min utredning skulle leda till ett ytterligare initiativ såsom en förstudie eller handlingsplan. 

Paula Björkman, campuschef


Paula berättar att reaktionerna till utredningen inte blev de hon trodde och hoppades på.

-Jag trodde att fler skulle tycka att det var ett bra förslag att gå vidare med. 

En del av den kritik som lagts fram inför att en sådan här förändring skulle kunna genomföras är frågan kring vem som ska agera polis på campus.

-Stora utmaningar som nämns är efterlevnaden – hur ska man göra när man ser någon bryta mot reglerna? anger Paula.


Sofia Holm, vice ordförande med studiesocialt ansvarig på Örebro studentkår lyfter samma problematik när vi sätter oss ner för att intervjua henne.

-Vi har svårt att se hur folk skulle följa regelverket och att man skulle kunna genomföra några sorters av kontroller utan att folk skulle känna sig påhoppade, anger Sofia. 

I en del av utredningen anger Paula Björkman följande kring hur initiativet skulle kunna upprätthållas :

“Universitetets personal måste här ha en enad front, det är inte rimligt att utse en viss personalkategori som ska ansvara för att rökförbudet upprätthålls.” 

En del av studentkårens kommentarer lyder:

“En enad front är ett måste håller vi med om. Att ha ”rökvakter” i form av studentambassadörer som enbart arbetar för att säga till rökare känns inte så effektivt, men det skulle kunna vara en del av uppdraget i att vara ”informatör” på campus”.

Sofia Holm anger att ytterligare problemområden som nämns från studentkårens sida är röda paviljongen och Kårhuset som är två lokaler på campus som används av studenter för studiesociala aktiviteter. Under denna del i utredningen anges följande frågeställningar av Paula Björkman;

“Är det rimligt att kräva att Kårhusets gäster inte får röka? Ska det finnas ett undantag från rökförbudet för Kårhusets gäster? Eller ska rökförbud endast gälla under kontorstid?”

Studentkårens kommentarer till detta i rapporten antyder att de tycker att rökförbudet endast skulle vara aktuellt under dagtid då det röks en hel del i anslutningen till kårhusets event.

Sofia Holm anger att det sittande presidiet ser utredningen som en bra början men att ovannämnda problem kvarstår.


-Det finns problem kring idén att studentambassadörer springer runt och säger till studenter och anställda att de inte får röka. 


Passiv rökning anger dock Sofia att de tar det på stort allvar i och med att det handlar om individer som själva inte väljer att utsätta sig för rökningen.


-Det ligger i vårt intresse att man ska kunna vara på campus och delta i aktiviteter utan att man behöver befinna sig i rökfyllda områden.


Sofia Holm. Bild: Örebro studentkår, Emil Kihlgård


Sen anger Örebro studentkår att frågan inte lyfts bland studenter i forum eller i fullmäktige och därmed så anses även frågan inte aktuell i dagsläget.


-Det har inte lyfts till oss att passiv rökning ska vara ett problem på kårsektioners aktiviteter eller under introduktionen.


Sofia fortsätter,

-Om universitet eller studenter tycker det är en viktigt fråga så tar vi det vidare.


Paula Björkman berättar att Örebro studentkårs fulla stöd i frågan var essentiellt och att det därmed blev ett svårt projekt att driva igenom under 2018.


-Vi såg det som ett omöjligt uppdrag då studentkåren inte riktigt stod bakom idén. De flesta förtroendevalda var rökare då vilket jag tror bidrog, anger hon.

Ett stycke ur slutsatsen i utredningen;

“Vi tror att ett eventuellt införande måste drivas som ett projekt och ett gediget förarbete bestående av en rejäl kampanj med ett noga uttänkt och omfattande informationsarbete, sluta röka-kurser, olika slags aktiviteter kopplat till projektet etc. Det måste också finnas en plan för hur ett upprätthållande ska se ut.”

Studentkåren står fast i att behovet är lågt för initiativet i nuläget och ser därmed att förslaget i så fall behöver lyftas på nytt. Sen anger Sofia att campusområden ligger under universitetets ansvar. Ifall universitetet vill lyfta frågan igen så ser studentkåren positivt på att delta i arbetet mot att minska passiv rökning på campus.

När frågan ställs till Paula kring att påbörja ett nytt försök till att övergå till ett rökfritt campus anger hon att hon inom kort ska avsluta sin tjänst på universitetet.

-Därmed får det vara något för min efterträdare att driva. Sen kvarstår önskan att studentkåren är med och driver den frågan då.


Lösnummers reportrar pratar även med studenter kring rökning och deras åsikt kring ett rökfritt campus. Hugo Eriksson pluggar civilingenjör med inriktning datateknik och är inne på sitt tredje år. Han anger att han brukar feströka.


-Jag tycker inte rökningen är ett stort problem på campus, anger Hugo.


Samtidigt tror han inte det skulle bli en stor förändring ifall ett rökfritt campus skulle införas.


-Förändringen kommer inte vara så stor för jag upplever inte så många rökare på campus.

På prioriteringsskalan, 1-10, anger han att frågan för honom ligger på en 3:a.


-Eftersom jag inte ser det som ett problem så tycker jag inte den borde prioriteras så mycket. Det är färre och färre som röker idag, rent generellt, avslutar han.

Emira Raoof är läkarstudent och läser termin fem för tillfället. Hon vann även SM nyligen i boxning och tar sin hälsa på största allvar. När vi ställer frågan kring hennes inställning till rökning ger hon den tydligt.


-Jag har aldrig varit rökare och inget jag vill bli. Jag har heller aldrig provat.


Även om läkarprogrammet givit henne en insikt i de konsekvenserna som kommer med rökning så uppger hon att det är allmän information kring de skadliga effekterna av rökning så hennes åsikt hade kvarstått även om hon inte pluggade till läkare.


-Jag vet vilka konsekvenser och komplikationer som förekommer med rökning, bland annat en ökad risk för kardiovaskulära sjukdomar.

Genrebild


Samtidigt uppger hon till skillnad till Hugo att hon tycker rökning på campus är ett stort problem.


-Det är inte ett problem på campus USÖ, eftersom vi har ett rökfritt område på hela sjukhuset inklusive X-huset, men på stora campus Almby, hundra procent.


Emira fortsätter,

-Om man är rökare skadar man ju sin egen hälsa men även andras genom passiv rökning, och det är ju farligt och påverkar lungorna och kärlen också.


Hon anger att hon tycker det förekommer rökning på campus Almby.


-Folk röker utanför skolan, utanför lokalerna och det är ganska tätbefolkat där, mycket folk, och då får man ju själv andas in lite rök och det är inget jag vill göra.


En övergång till ett rökfritt campus Almby skulle enligt Emira vara en mycket positiv förändring.


-De som vill röka får göra det eftersom det är ett eget val och alla har sitt eget val, men de som är ”vi andra” ska inte behöva drabbas av det vilket är precis vad som sker.


Hon fortsätter,

-Därför vill jag att det ska vara avgränsat så att de som röker står separat.


I prioriteringsskalan, 1-10, tycker Emira frågan hamnar på 9,5 i prioritering.


-Ja det är starkt men jag tror det kan bidra till en bättre hälsa bland studenterna och för att jag personligen skulle föredra att vara på campus Almby oftare om det var färre personer som rökte runt om mig.


Lösnummers reporter pratar även med Hadi Banaee som är forskare på institutionen för naturvetenskap och teknik. Hadi är rökare på heltid.


Han berättar om sin syn på rökning på campus där han delvis anger att det kan vara problematiskt på grund av att det finns många personer på campus.


-När jag står ute och röker försöker jag alltid stå på ett ställe där jag kan undvika så många som möjligt.


Samtidigt verkar han förstå att alla kanske inte har samma inställning som honom.


-Därför tror jag det kan vara problematiskt ifall dem personerna som röker inte bryr sig vart de står.

När det kommer till ett möjligt införande av ett rökfritt campus anger Hadi att han är positivt inställd.


-Så länge det finns några dedikerade zoner där rökare kan stå i så har jag inga problem med ett sådant införande.


Han fortsätter,

-Så länge jag slipper gå in i skogen så är jag nöjd, säger han skrattande.


Hadi anger att han som rökare tycker att icke-rökare har rätten att slippa röklukten när de rör sig mellan universitetets byggnader.


När det kommer till att prioritera frågan på en skala 1-10 så anger han först att han tycker frågan egentligen borde riktas mot icke-rökare.


-Om jag skulle svara på frågan skulle jag ge den en sjua. Det beror också på vad för andra saker som ligger på prioriteringslistan men jag tycker inte man ska skjuta upp frågan, avslutar han.


Reporter, skribent och fotograf: Attessa Nilsson

Reporter: Simon Franssén

21 visningar

Comments


bottom of page