top of page

STYRELSE

Lösnummers styrelse består av de personer som på Lösnummers valmöte blivit förtroendevalda av redaktionen.

Styrelsen blir vald för ett verksamhetsår (1 juli – 30 juni) och arbetar med övergripande organisationsfrågor och långsiktig planering.

VERKSAMHETSÅRET 2023/2024:
Fanny byline_edited_edited.png

Fanny Huss

Chefredaktör

Beskrivning av posten: Som chefredaktör har jag det yttersta ansvaret för tidningens verksamhet, åtaganden och mål. Jag ansvarar också för att leda ett kompetent och organiserat styrelsearbete och jag är tidningens kontaktperson gentemot Örebro studentkår.

4 (1)_edited_edited_edited.png

Simon Franssén

Vice chefredaktör

Beskrivning av posten: Som vice chefredaktör assisterar jag chefredaktören i arbetet med att leda tidningen. Jag ansvarar också för Lösnummers redaktion, vilket innebär att jag planerar och håller i våra redaktionsmöten. Jag ska se till att alla i Lösnummer får utlopp för sin kreativitet!

AdobeStock_388497162_edited.jpg

Namn

Bildredaktör

Beskrivning av posten: Som bildredaktör ansvarar jag för att Lösnummers bildmaterial genomgående håller en hög kvalitet och representerar studentlivet i Örebro. Jag leder och samordnar också arbetet med Lösnummers fotografer!

redaktionsbildsvartvit_edited_edited.jpg

Albin Olofsson

Kommunikationsstrateg

Beskrivning av posten: Som kommunikationsstrateg ansvarar jag för att Lösnummers externa kommunikation håller god kvalité. Samt håller jag i ansvaret för kommunikationen på våra social medier!

redaktionsbildsvartvit_edited_edited.png

Hugo Nikitin

Eventansvarig

Beskrivning av posten: Som eventansvarig håller jag i den planeringen av intärna och externa event så som till exempel redaktionsrekrytering och kick-offs. Mitt jobb är att se till att Lösnummer har regelbundna event med hög standard!

AdobeStock_388497162_edited.jpg

Namn

Ekonomiansvarig

Beskrivning av posten: Som ekonomiansvarig ansvarar jag för kontakten med externa aktörer. Jag arbetar och överser Lösnummers annonsarbete och bistår chefredaktören med en övergripande koll på att vi följer vår godkända budget!

bottom of page