top of page

BOARD

The board of Lösnummer consists of students that have been elected by the members of the organization. The board gets elected for a business year (July 1st – June 30th) and works with overall issues and planning. Each board member has an area of responsibility that represents our work during the current business year.

2023/2024:
AdobeStock_388497162_edited.jpg

Namn

Editor-in-chief

Beskrivning av posten: Som chefredaktör har jag det yttersta ansvaret för tidningens verksamhet, åtaganden och mål. Jag ansvarar också för att leda ett kompetent och organiserat styrelsearbete och jag är tidningens kontaktperson gentemot Örebro studentkår.

AdobeStock_388497162_edited.jpg

Namn

Vice editor-in-chief

Beskrivning av posten: Som vice chefredaktör assisterar jag chefredaktören i arbetet med att leda tidningen. Jag ansvarar också för Lösnummers redaktion, vilket innebär att jag planerar och håller i våra redaktionsmöten. Jag ska se till att alla i Lösnummer får utlopp för sin kreativitet!

AdobeStock_388497162_edited.jpg

Namn

Image editor

Beskrivning av posten: Som bildredaktör ansvarar jag för att Lösnummers bildmaterial genomgående håller en hög kvalitet och representerar studentlivet i Örebro. Jag leder och samordnar också arbetet med Lösnummers fotografer!

AdobeStock_388497162_edited.jpg

Namn

Communication strategist

Beskrivning av posten: Som kommunikationsstrateg ansvarar jag för att Lösnummers externa kommunikation håller god kvalité. Samt håller jag i ansvaret för kommunikationen på våra social medier!

AdobeStock_388497162_edited.jpg

Namn

Event manager

Beskrivning av posten: Som eventansvarig håller jag i den planeringen av intärna och externa event så som till exempel redaktionsrekrytering och kick-offs. Mitt jobb är att se till att Lösnummer har regelbundna event med hög standard!

AdobeStock_388497162_edited.jpg

Namn

Financial manager

Beskrivning av posten: Som ekonomiansvarig ansvarar jag för kontakten med externa aktörer. Jag arbetar och överser Lösnummers annonsarbete och bistår chefredaktören med en övergripande koll på att vi följer vår godkända budget!

bottom of page