top of page

NOTIS: TVÅ NYA VICE ORDFÖRARANDE VÄLJS IN TILL STUDENTKÅREN

Under tisdagskvällen den 31 maj 2022 så tillkallades det till ett extrainsatt fullmäktige möte på Örebro studentkår. Här stod det på dagens agenda att främst fylla de vakantsatta rollerna som vice ordförare för studiesocialt ansvar och vice ordförande för utbildningspolitiskt ansvar för kommande verksamhetsår 2022/2023.

En kandidat fanns för varje roll. Nicolaie Kattah återvänder och söker rollen som vice ordförande för utbildningspolitiskt ansvar, då han satt i denna roll även under verksamhetsåret 19/20. Samt får Örebro studentkår ett tillskott då Sofia Holm söker sig till vice ordförare för studiesocialt ansvar. Båda kandidaterna blir inröstade och mötet är avslutat inom trettio minuter.


Comments


bottom of page