top of page

FUM 3 - RAPPORT: ANSVARSFRIHET OCH INTROPOLICYN

Tredje fullmäktigemötet för verksamhetsåret 2023/2024 hölls som vanligt i Teknikhusets rättegångssal, med Zack Petersson som mötesordförande och Kasper Martinell som mötessekreterare.Mötet öppnas 17:15, där 28 röstberättigade finns på plats. Antalet för röstberättigade kom sedan att ändras till 27 efter middagen.


Rutinärenden


Mötesordförande och mötessekreterare röstas in och det är sedan dags att låta de heltidsarvoderade presentera sina styrelserapporter. Uppdateringar och summeringar sedan förra fum nämns i tur och ordning för att ge en inblick gentemot FUM-representanterna på plats. Efter mindre problematik med talarlistor- och talarkö inför Lösnummers styrelserapport, går ärendet till handlingarna och det är dags att gå vidare till prepositioner och diskussionspunkter. 


Ansvarsfrihet


I och med en förskjutning av årsredovisningarna var det dags att ansvarsbefria den tidigare kårstyrelsen. Man går kort igenom besluten och ärendet går till omröstning. Ansvarsbefrielsen finner bifall som avslutas med applåder från resterande åskådare.


Det var även dags för Lösnummer att ansvarsbefria sin tidigare styrelse, där ungefär samma upplägg repeterades. Man går igenom styrelsens beslut om att ansvarsbefria tidigare styrelsen, går till omröstning och finner bifall. Även Lösnummers ansvarsbefrielse avslutas med applåder.


FUMs arbetsordning


En proposition från kårstyrelsen var att justera och ändra i FUMs arbetsordning för att underlätta arbetet inför fullmäktigemöten. Tanken var att skjuta på datum för att förebygga att beslut måste fattas inom tidspress och så vidare. Dock ansåg flera sektioners FUM-ledamöter att de förändrade punkterna inte tydliggjorde i så stor utsträckning som önskat, vilket ledde till att propositionen i slutändan fick avslag.


Intropolicy


Detta fullmäktigemöte präglades till stor del av diskussioner. Det var en av diskussionspunkterna som fick mer uppmärksamhet än de resterande, där intropolicyn var i fokus. Punkten hade sin grund i hur riktlinjen “introfriden” eventuellt borde finnas med, mer konkret, i intropolicyn då den tidigare inte stått med. Diskussionen hade en förhållandevis kortfattad början, som sedan bjöd in till en mer utvecklad diskussion. Det talades bland annat om hur vissa sektioner gärna vill ha något tydligt att falla tillbaka på, om en situation skulle kräva det under introduktionen. Det fanns även personer som menade att introfriden redan är tydlig som den är, där ett nämnande i en policy inte känns fullt nödvändigt. Det blev således en relativt lång diskussion med flera tolkningar, tankar och åsikter. Punkten lades sedan ner precis innan pausen runt 19:00.


Övriga punkter


Övriga diskussionspunkter tog betydligt mindre tid, då många hade hunnit ställa sina frågor och uttrycka sin åsikt redan på åsiktstorget.


Man började därmed planera in datumet inför FUM 4 som bestäms hållas den: 16’e april klockan 17:15.


Mötet avslutas 20:27.Reporter: Fanny Huss

Fotograf: Fanny Huss


Comments


bottom of page