top of page

NOTIS: STUDENTKÅREN STÅR UTAN ORDFÖRANDE-TROTS SÖKANDE

Under gårdagen den 19:e april var det dags för Örebro studentkårs årliga Kårval. I salen L1 på campus Almby samlas 29 ledamöten från de olika kårsektionerna för att rösta in nästkommande generation av representanter för Örebro studentkår, verksamhetsåret 23/24.

Det fanns sökande kandidater till tre av fem heltidsarvoderade poster. En sökande fanns till posten som ordförande, två till posten som vice ordförande med studiesocialt ansvar och en till posten som chefredaktör för Lösnummer. Efter ett händelserikt möte med bland annat frinomineringar och kandidater som byter sökande post på plats, så väljer fullmäktige att vakantsätta posten som ordförande. Detta trots att den enda sökande till posten har erfarenhet av att sitta på en arvoderad post sedan tidigare.

Därmed fylldes fyra av fem poster men posten för ordförande förblev tom.

Ifall fullmäktige misslyckas med att hitta en nya ordförande innan det nya verksamhetsåret 23/24 startar, skulle det leda till en rad av konsekvenser. En av dessa konsekvenser skulle bli att arbetsgivaransvaret som ligger på ordförande i organisationen flyttas över till kårstyrelsen som är 12 studentrepresentanter från de olika kårsektionerna samt det existerande presidiet.

Reporter: Attessa Nilsson

Foto: Emil Khilgård

Comments


bottom of page