top of page

KAN SKÖNLITTERATUR GÖRA DIG TILL EN BÄTTRE STUDENT?

Alla studenter läser en hel del facklitteratur. Många spenderar stora delar av dagen med näsan i en bok, upp över öronen i forskning och teori. Hur mycket man som student även läser skönlitterärt varierar dock kraftigt. Vissa har med sin vanan från barnsben och läser regelbundet medan andra aldrig plockat upp en roman frivilligt. Camilla Nilsson, mediebibliotekarie på universitetsbiblioteket, beskriver de många fördelarna med skönlitteratur; från att minska risken för demens till att bli en bättre student.

Camilla Nilsson är mediebibliotekarie på universitetsbiblioteket. Hon är en av de som har ansvar för skönlitteraturen på biblioteket och att öka intresset för läsning hos studenterna. Inne på hennes kontor, på bibliotekets övervåning, träffade vi henne för att höra mer om hennes uppdrag och hur hon ser på fördelarna med att läsa skönlitterärt.

– Jag jobbar på den avdelningen på biblioteket som har hand om inköp och urval, men min roll är också att försöka exponera och synliggöra våra samlingar. Jag jobbar mycket med bokutställningar och sociala medier för att försöka lyfta fram vad som finns här på universitetsbiblioteket och de många olika typer av litteratur som vi har, berättar hon.

Camilla har jobbat på universitetsbiblioteket sedan 2019. Innan dess har hon jobbat som bibliotekarie både inom skolan och på folkbiblioteket i Nora med särskilt fokus på bibliotekslagens prioriterade grupper, de grupper som enligt lag ska prioriteras i bibliotekets läsfrämjande arbete.

Örebro universitetsbiblotek (campus Almby)


Hon beskriver att uppdraget som universitetsbibliotekarie ser annorlunda ut från många andra bibliotekariejobb. Fokuset ligger ofta på facklitteratur och att se till att köpa in rätt litteratur till studenter och forskare.

Jag har landat här och jag trivs väldigt bra med det akademiska fokuset, säger Camilla.

Samtidigt har Camilla haft ansvar för att främja läsandet av skönlitteratur hos studenterna vid universitetet, något hon känner igen från hennes tidigare tjänster.

Tidigare har jag jobbat med att väcka läslust hos barn och hållit en bokcirkel för nyanlända. Här på universitetsbiblioteket har jag jobbat mycket med att synliggöra samlingen ute i biblioteket där studenterna sitter. Skönlitteraturen ska dyka upp lite här och var, blandat med facklitteraturen. Sedan har jag också jobbat mycket med sociala medier.

Under 2020 och 2021 genomförde Örebro universitetsbiblioteket ett projekt med syfte att öka användningen av bibliotekets samling av skönlitteratur med fokus på studenterna. Olika insatser gjordes för att nå detta mål, men det hela försvårades som mycket annat av pandemin.

Det var svårt att mäta effekten det gav eftersom studenterna inte var på plats, förklarar Camilla. – Men trådarna från det projektet lever kvar och vi vill jobba för att få studenter att läsa mer och bli nyfikna på skönlitteratur, fortsätter hon.

Camilla upplever att alla studenter har olika intresse för skönlitteratur. En del har med sig läsningen sedan barnsben medan andra aldrig har haft en läsvana. Samtidigt tror Camilla att många studenter har svårt att hitta tiden.

Jag får känslan av att många studenter upplever att det är så mycket annat att läsa att skönlitteraturen ligger väldigt långt ner på prioritetslistan, vilket jag kan förstå. Som student behöver man läsa mycket litteratur redan, säger Camilla.

– Men det här är ju en annan sorts litteratur än det man läser till sin utbildning. Det finns en fördel i att våga öppna en skönlitterär bok fast man har mycket annat.

Fördelarna med att läsa är många enligt Camilla, som berättar att mycket intressant forskning gjorts på just läsning.

Att läsa skönlitterärt förbättrar ens minne eftersom man ska hålla berättelserna i huvudet och följa med i olika utvecklingar och händelseförlopp. Man ökar sin koncentration genom att fokusera på en text under en längre tid och man bygger upp sitt ordförråd. Alla de tre delarna är ju jättebra som student, förklarar Camilla.

Hon fortsätter: – Sen har forskningen också visat att läsningen bidrar till att skapa nya vägar i hjärnan som gör att man blir bättre på att förstå och tolka sociala och abstrakta begrepp. Det kan ju också vara en jättestor fördel att kunna göra kopplingar mellan allt man lär sig när man ska tillägna sig en högre utbildning.

Örebro universitetsbiblotek (campus Almby)


Enligt Camilla finns det även viss forskning som tyder på att läsning kan förlänga livet och förbättra livskvalitén.

Det kan bidra till att motverka att man får sjukdomar, särskilt kognitiva sjukdomar som till exempel demens, senare i livet.

Vidare berättar hon att läsning även kan ge klara fördelar på kort sikt.

– Läsning kan också hjälpa mycket vid stress, depression och sömnproblem. Trots att man kan uppleva en del stress och tidspress som student kan det vara en fördel att kanske plocka upp en bok på kvällen innan man ska gå och lägga sig.

Genom läsning kan även sociala färdigheter förbättras enligt Camilla.

Att läsa gör att man ökar sin förståelse, sin empati och sin motivation vilket påverkar hur man interagerar med andra personer. Den som läser expanderar sin egen världsbild och kan sätta sig in i andra människors verklighet. Man kan omvärdera saker man tagit för givet och utvecklas väldigt mycket som människa, förklarar hon.

Liksom det mesta i livet är det svåraste med att läsa skönlitterärt att komma igång, framför allt när man har ett fullspäckat schema. Camilla vill trycka på att det viktigaste inte är hur eller vad man läser utan att man läser.

Jag har upplevt att en väg in i skönlitteraturen när man har mycket att göra är att lyssna. Då är bibliotek jättebra eftersom man kan låna gratis ljudböcker. Tyvärr inte via universitetsbiblioteket men via folkbiblioteken. Lyssna medans du gör något annat.

När det kommer till genre tror inte Camilla på uppdelningen i fin- och fulkultur, utan hon uppmanar alla att läsa böcker som engagerar just dig.

Min grundinställning är att man ska läsa det som man gillar. Man ska inte läsa vad man tror att någon annan förväntar sig av en eller vad som anser vara finkultur. Läs de böcker som suger in dig i berättelsen. Det kan ju vara vad som helst, allt från deckare, biografier till en tegelsten skriven av en nobelpristagare eller poesi. Det kan vara fanfiction online. Huvudsaken är att du läser, säger hon.

Till er som kanske kört fast lite i din läsning eller vill prova något nytt vill Camilla rekommendera att ta hjälp av varandra.

Är det något jag brinner för så är det att bilda bokcirklar, jag tror jag är med i fem stycken själv. Dels får man motivationen att läsa för att man ska delta i det här sammanhanget och man har en deadline. Men att få prata om en bok kan också ofta öka och fördjupa förståelsen för den vilket gör läsningen till en större upplevelse i ens liv. Det tycker jag är jätteroligt!

På universitetsbiblioteket har de tidigare anordnat bokcirklar och Camilla hoppas och tror att de kommer kunna göra samma satsning till våren. Där kan man få hjälp med att starta egna bokcirklar eller delta i de som biblioteket håller i. Camilla vill också trycka på att man kan lämna egna önskemål till biblioteket.

– Som student behöver man inte tveka på att höra av sig till oss, säger hon.


1 visning

Comments


bottom of page