top of page

Kårval 2017: Här är de som blev valda på årsmötet!

Idag beslutade Örebro studentkårs fullmäktige om vilka som ska företräda organisationen på olika sätt under verksamhetsåret 2017/2018!

Heltidsarvoderade poster

Ordförande: Alexander Duarte Tsegai Vice ordförande med utbildningspolititiskt ansvar: Lizette Johansson Vice ordförande med studiesocialt ansvar: Linnéa Eriksson Chefredaktör för Lösnummer: Jenniina Martikainen

Studentrepresentanter

Universitetsstyrelsen: Caroline Kardeby och Pooyan Masarrat Jämlikhetsrådet: Tora Enquist Disciplinnämnden: Oskar Forsberg och Melanie Ascough Rådet för miljö och hållbar utveckling: Lisa Svahn Fakultetsnämnden för ekonomi, natur och teknikvetenskap: Cecilia Ekström Fakultetsnämnden för humaniora och socialvetenskap: Rebecca Billström och Patrik Westerberg Fakultetsnämnden för medicin och hälsa: Erik Andersson Internationaliseringsrådet: Lasse Lund

Andra förtroendeposter

Verksamhetsrevisor: Matilda Lundström Örebro studentkårs fullmäktiges mötesordförande: Arvid Hanell


Comments


bottom of page