top of page

”Jag har en inblick i vad som är bra men över också vilka brister det finns”

Jennie Beigrund studerar och är utbildningsbevakare för det rättsvetenskapliga programmet. Hon kandiderar för rollen som vice ordförande med utbildningspolitiskt ansvar.  Om hon blir vald vill hon sprida mer information om utbildningsbevakning och hur viktigt det är för studentkåren och även universitetet.

Varför vill du bli Örebro studentkårs vice ordförande med utbildningspolitiskt ansvar? – Jag blev nominerad, vilket gjorde att jag fick förtroende utifrån. Jag är i dagsläget utbildningsbevakare för det rättsvetenskapliga programmet och det gör att jag redan är intresserad av utbildningspolitiska frågor, eller utbildningsfrågor över lag. Det gör också att jag har en inblick i vad som är bra men också vilka brister det finns. Jag ser det här som ett sätt att kunna driva den sidan vidare, men också för att jag är driven och ambitiös och ser det här som en utmaning som jag gärna vill ta mig an. Det är också en roll som jag förstår att man succesivt får komma in i men jag tror att den kommer att ge mig som person väldigt mycket men också att jag kan tillföra posten väldigt mycket med till exempel positiv energi.

Vad vill du arbeta med som vice ordförande med utbildningspolitiskt ansvar? – En del i utbildningsbevakningen är att sprida information om vad utbildningsbevakning innebär. Vår uppfattning i dagsläget är att det är många som inte har koll på vad det är för något och det är ju en väldigt viktig del av Örebro universitet också. Det är något jag absolut vill driva vidare. En annan viktig fråga som vi håller på med är kursutvärderingarna och hur man skulle kunna göra det bättre. Så det är ju mycket fokus på utbildningsbevakarrådet och att driva det här vidare så att det når ut mer överlag till alla kårsektioner. Sen är det ju fortfarande flera saker i posten som är något oklara men att göra sitt bästa, oavsett vad, en grundläggande sak.

Hur är du som ledare? – Ödmjuk, skulle jag säga. Jag har varit fotbollstränare för flickor 15 och då vänjer man sig ganska fort vid att vara tydlig, men också att man arbetar med människor. Människor är inga robotar så det kan alltid uppstå fel och det kan alltid komma oväntade saker. Jag skulle säga att jag är ganska flexibel och stresstålig. Många uppfattar mig som glad och positiv. Jag tror det är mycket den sidan som lyser igenom och att jag har lätt för att arbeta i grupp. Sen är det klart att det är en annan sak att leda en grupp, men det har så mycket med personerna man ska arbeta med och ska leda också. Och det är ändå vuxna människor så jag tror att det kommer att gå jättebra.

Vilka är dina svagheter? – Jag är en prestationsmänniska. Tycker om att prestera i allt jag gör, på gott och ont. Det är ju mer att det kan vara något som är negativt för min egen del. I posten i fråga kan det ju vara en fördel, men är det mycket att prestera kan det bli att det påverkar mig negativt ifall att jag känner att jag inte når det jag vill. Sen har jag inte någon koll på vilka de andra kandidaterna, men jag är bara 21 år gammal så en svaghet kan vara att jag, inte på grund av min ålder i sig, men att jag inte byggt på mig lika mycket tidigare erfarenheter. Ifall någon har en klockren roll av att vara en ledarfigur så är ju det något som jag inte har möjligheten att ännu ha utveckla på samma sätt, men det är ju också något man kan se som en fördel. Prestationsmänniskan i mig kan ju också göra att ifall man är en grupp och en ledare så kan jag sätta press och krav på de övriga att skapa ett gemensamt mål, och uplever jag att man inte når dit så får man pusha lite hårdare. Men där gäller det också att man måste veta när man ska kompromissa och släppa lite på tyglarna. Det tror jag är mina största svagheter.

Hur började du engagera dig inom studentkåren? – Jag har varit fadder och det var så det började. Jag har varit fadder två introduktioner, både HT14 och VT15. Under HT14 kom vår vice ordförande i sobrasektionen fram och frågade om jag skulle vara intesserad av att bli utbildningsbevakare. Som den person jag är, som tycker om att ta nya utmaningar och ser allting som en jättechans, hoppade jag på det lite huvudstupa, slängde mig in i det. Det tar ju ett litet tag innan man succesivt kommer in i den biten också, men det var så det började och nu har vi utbildningsbevakare i sobrasektionen ändå utvecklat och byggt upp en bra grund. Jag och en annan utbildningsbevakare drev till exempel fram utbildningsbevakarveckan, som var vecka tio. Jag tycker att det är väldigt viktigt med de utbildningsrelaterade frågorna för att det är väldigt grundläggande del i studentlivet över lag. Det är också någonting som jag vill belysa mer och vidareutveckla. Jag tror att det skulle ge mig mycket som person, både som studerande men också i framtiden, den här erfarenheten. Jag tycker att det är otroligt roligt att vara engagerad. Det ger väldigt mycket till studentlivet och det ger ju mycket vänner. Det är helt fantastiskt.

Vilka är dina framtidsplaner efter studier och studentkårsengagemang? – Skaffa hus. Ja, men som studerande så hoppas man ju på att få ett jobb, så det är en sak. Jag tror mycket på att saker och ting kommer att falla på plats som det är. Sen tror jag på att även om man har en idé i huvudet, någonstans i framtiden, kanske om 7-10 år, så tänker man att man kanske sitter där med volvo, hus och ungar, men sen vet man ju inte vad som händer. Utbildningsmässigt så läser jag ju rättsvetenskapliga programmet. Det är en internationell utbildning så vem vet, jag kanske befinner mig utomlands, det är något som jag skulle vilja göra. Sedan att fortsätta utvecklas och ta nya erfarenheter, det är något som jag tycker är väldigt roligt. Och resa, jag älskar att resa. Får bara se i vilken ordning man ska göra allting.

Fakta Namn: Jennie Beigrund Ålder: 21 år Hemort: Örebro Bor: Örebro Pluggar: Rättsvetenskapliga programmet, termin 4. Intressen: Träna, fika, vänner, resa, te, vin. Senast lästa bok: DET av Stephen King Senast sedda film: Into the Wild

/ Amanda Ankarhem Skribent och fotograf

Comments


bottom of page