top of page

FUM-RAPPORT: Internationell sektion och kårvalet

Den 16’e april hölls det fjärde fullmäktigemötet och den 17’e april var tiden inne för kårvalet 2024. FUM-mötet hölls återigen i rättegångssalarna i Teknikhuset, där Zack Petersson var mötesordförande och Kasper Martinell mötessekreterare.Mötet öppnas 17:17 och det finns 29 röstberättigade på plats.


RUTINÄRENDEN


I vanlig ordning får de heltidsarvoderade presentera sina styrelserapporter, där nya händelser och planer presenteras. Denna gång var styrelserapporterna förhållandevis kortfattade, där de heltidsarvoderade snarare summerade sina rapporter i stora drag. Detta kan tänkas bero på sparandet av tid och för att undvika repetitioner, då flera styrelserapporter innehöll liknande information. Efter alla presentationer går sedan ärendet till omröstning och avslutningsvis till handlingarna.


FUMs ARBETSORDNING


På tredje fullmäktigemötet presenterades en proposition gällande fullmäktiges arbetsordning. På det mötet fick propositionen avslag och tas därför upp igen på FUM 4 och presenteras av Viktor Breström. Denna gång är upplägget för punkten tydligare upplagd, där diskussionen blev märkbart kortare än på det tidigare mötet. Det som propositionen syftar till är att ändra arbetsordningen för att underlätta kårstyrelsens arbete inför fullmäktigemöten, vilket innebär att handlingar, motioner och propositioner måste in en dag tidigare från kårsektionerna. Vissa av fullmäktiges ledamöter kvarstår i sitt tycke från det tidigare mötet, medan andra tycks ha godkänt propositionen detta gång. Det slutar nämligen med att Propositionen finner bifall.


MEDLEMSKAP I HANDELSKAMMAREN


Därefter var det Aleksander Bergers tur att presentera nästa proposition, medlemskap i handelskammaren. Denna punkt innebär en möjlighet för medlemmar att interagera med organisationer och företag för att knyta kontakter. Propostionen presenteras således som en del av näringslivsfrågor.


När det väl var dags för diskussioner, uppstod vissa frågetecken där ledamöter ville få en tydligare bild av vad detta samarbete utgör för positiva möjligheter för samtliga sektioner. Efter klargörande från kårstyrelsen, blev det en kortare diskussion där ärendet sedan gick till omröstning och fann bifall.


RAMBUDGET OCH VERKSAMHETSPLAN


Något som alltid ska framföras på det fjärde fullmäktigemötet är rambudget inför kommande verksamhetsår, samt verksamhetsplan. Örebro studentkårs och Lösnummers heltidsarvoderade presenterar således sina ärenden, där förändringar och påbörjade projekt förs in i ett ramdokument för att synliggöra arbetet som kommer ske från och med verksamhetsåret 24/25. Först ut presenterar Örebro studentkår sina ärenden, som båda fann bifall. Därefter får Lösnummer presentera sin budget och verksamhetsplan, som även den finner bifall.


Örebro kårhus deltar även för att presentera sin årsredovisning, där inkomster och utgifter presenterades. Emilia Malm som höll i presentationen går utförligt igenom kårhusets budget, där hon förklarar alla siffror i samband med de evenemang, servering och nöjen som kårhuset erbjudit under verksamhetsåret 23/24.


INTERNATIONELLA SEKTIONEN


Det som präglar fullmäktigemötet är framförallt diskussionspunkten om en internationell sektion. Det har talats om att göra en separat kårsektion för ESN för att öka inkluderingen och möjligheterna för utbytesstudenterna. Införandet av en ny sektion innebär dock mycket förarbete, då man vill förebygga stora förändringar och övrig problematik för resterande kårsektioner.


När diskussionspunkten presenteras är bemötandet lugnt, till en början. Det utbyts några kortare kommentarer från ledamöter, som sedan bjuder in till den större diskussionen. Något som upprepas flertalet gånger är i vilken mån det finns “problem” som kan åtgärdas med hjälp av en internationell sektion. Kårstyrelsen som har skickat in diskussionspunkten förklarar att det finns olika alternativ man kan gå efter om en internationell sektion skulle bli aktuellt. Det förklaras även att tidigare dokument och protokoll om kårsektioner inte kan hittas i arkiven, vilket försvårar förarbetet markant. Det finns alltså ingen mall att utgå från.


Man avbryter för middag, där diskussionen sedan fortsätter vid 20:15. Diskussionen återupptas sedan där upprepandet av problemen, planen och förarbetet dyker upp allt fler gånger. Tillslut beslutar man att lägga ärendet till handlingarna, för att sedan diskutera punkten vidare på kommande möte.


Mötet avslutas sedan 20:48.
KÅRVALET 2024


Onsdagen den 17’e april var det sedan dags för kårvalet 2024. Här samlas alla kandidater, fumledamöter, studentrepresentanter och övriga åskådare i Hörsal T där valet kommer hållas. Mötesordförande är återigen Zack Petersson och Kasper Martinell är mötessekreterare.


Mötet öppnar 17:18 och det finns 31 röstberättigade på plats.


ORDFÖRANDE


Den första att hålla sitt anförande är Anna Olsenius, som söker ytterligare ett år på posten som ordförande vid Örebro studentkår. Hon går upp och berättar om sina erfarenheter från det gångna året, samt vilka förväntningar och tankar hon har om hon blir vald ytterligare ett år. Efter hennes anförande öppnar man upp för frågor, där Anna sedan får lämna rummet inför plädering.


Den andra kandiderade för ordförandeposten är Emanuel Blom som välkomnas upp för att hålla sitt anförande. Även han berättar om sina tidigare erfarenheter från bland annat kårstyrelsen och övriga projekt. Även här öppnas det upp för en frågestund, där han besvarar tankar och funderingar innan det är dags för hans plädering, samt den slutgiltiga omröstningen.


I omröstningen ställs kandidaterna mot varandra, där Anna Olsenius blir invald till ordförande för verksamhetsåret 24/25.


VICE ORDFÖRANDE MED STUDIESOCIALT ANSVAR


För posten vice ordförande med studiesocialt ansvar, väljer Emanuel Blom att frinominera sig. Han blir välkomnad upp för att hålla ytterligare ett anförande, där han detta gång beskriver sina mer studiesociala erfarenheter, från bland annat Unisex. Efter frågor och plädering blir han sedan, vid ömröstningen, invald till posten som vice ordförande med studiesocialt ansvar.


VICE ORDFÖRANDE MED UTBILDNINGSPOLITISKT ANSVAR


För posten vice ordförande med utbildningspolitiskt ansvar är den kandiderade Viktor Breström, som även han söker sitt andra år på posten. Han håller sitt anförande och berättar om det gångna året och vad han finner viktigt i sin roll, samt sitt arbete. Han gör kopplingar till studenterna och ger en bild av hur hans arbete kan se ut ett kommande år. Efter frågor och plädering, går man till omröstning där man väljer Viktor Breström till posten vice ordförande med utbildningspolitiskt ansvar.


VICE ORDFÖRANDE MED NÄRINGSLIVSANSVAR


För posten vice ordförande med näringslivsansvar är den kandiderade Aleksander Berger. Han har också sökt för att sitta ytterligare ett år och blir välkomnad att hålla sitt anförande. Han berättar om de tre viktigaste delarna i sitt arbete, där även han gör kopplingar till studenter i samband med sin post. Han förklarar om de projekt han utfört och vilka möjligheter det finns inför ett kommande verksamhetsår. Efter anförandet sker frågor och plädering. Vid omröstning blir sedan Aleksander Berger invald till posten som vice ordförande med näringslivsansvar.


CHEFREDAKTÖR FÖR LÖSNUMMER


Vidare till posten chefredaktör för Lösnummer är den kandiderade Fanny Huss som söker sitt andra år på posten. Hon blir välkomnad att hålla sitt anförande, där hon går igenom sitt arbete och påbörjade projekt som gjorts under året. Hon förklarar relationen till redaktion och styrelse, samt beskriver sitt arbete utifrån studenternas intresse. Efter frågor och plädering, blir även hon invald till posten som Chefredaktör för Lösnummer.


FUM-ORDFÖRANDE, VERKSAMHETSREVISOR OCH STUDENTREPRESENTANTER


Efter de heltidsarvoderade blivit invalda är det dags att rösta in FUM-ordförande, verksamhetsrevisor och studentrepresentanter. De kandiderade är:


FUM-ordförande: Zack Petersson

Verksamhetsrevisor för Örebro studentkår: Nicolaie Kattah

Vice verksamhetsrevisor för Örebro studentkår: Elin Norin Wikman


Samtliga kandiderade håller sina anföranden, där det även här sker frågor och plädering. Vid ömröstning blir Zack Petersson, Nicolaie Kattah och Elin Norin Wikman invalda till sina önskade poster.


Avslutningsvis får studentrepresentanter, för specificerade områden, kliva fram och hålla sina anföranden. Likt de tidigare kandidaterna sker frågor och plädering, där alla sökande blir invalda vid omröstning.


Mötet avslutas 19:06 och vi grattar alla som blivit invalda till sina önskade poster!Reporter: Fanny Huss

Foto: Fanny Huss
73 visningar

Comments


bottom of page