top of page

De kandiderar till studentkårens ordförandeposter

Kommande onsdag sker kårvalet – då Örebro studentkårs fullmäktige ska välja in flera tunga poster för nästa verksamhetsår. Tre av de tyngsta posterna som ska väljas är de som utgör presidiet: Örebro studentkårs ordförande, Örebro studentkårs vice ordförande med studiesocialt ansvar och Örebro studentkårs vice ordförande med utbildningspolitiskt ansvar.

Dessa tre arbetar heltid på Örebro studentkårs kansli och får ett arvode varje månad för det arbetet. De leder kårstyrelsens arbete med den övergripande verksamheten och för Örebrostudenternas talan i möten med externa aktörer (så som universitetsledning, Örebro kommun, Region Örebro län och andra studentkårer).

Lösnummer har kontaktat presidiekandidaterna i 2020 års kårval för att ge er läsare kort information om dem! Varsågoda!

ORDFÖRANDE

————————


Hanna Swingborg

Ålder: 21 år Hemort: En liten by cirka 3 mil utanför Örebro. Bor: I en etta med min katt borta vid Svampen. Pluggar: Offentlig förvaltning och ledning, termin 6. Intressen: Kolla på allsvenskan, och om det räknas som ett intresse så säger jag självklart att fika!

Varför vill du bli Örebro studentkårs ordförande? Jag vill bli Örebro studentkårs nästa ordförande av flera anledningar. För det första vill jag vara med och förbättra studentkåren och studietiden för alla som studerar här. De tre åren jag pluggat har varit de bästa i mitt liv och jag vill att alla som sätter sin fot på Örebro universitet ska känna det samma. För det andra så verkar det vara extremt roligt och spännande att få arbeta inom detta och känna att det man gör faktiskt påverkar andra.

Vilka är dina hjärtefrågor? Mina hjärtefrågor är inkludering och psykisk hälsa. Jag vill att alla som går på Örebro universitet ska känna sig inkluderade i studentkåren och att inget ska hindra en från att ha den bästa möjliga studietiden här. Den psykiska hälsan hos de studerande tycker jag är ett extremt viktigt ämne att prata om och arbeta kring då psykisk ohälsa blivit allt vanligare. Jag tycker att det tidigare presidiets arbete har varit toppen och jag vill gärna fortsätta arbeta med detta viktiga ämne.Katarina ”Kattis” Kristoffersson

Ålder: 24 Hemort: Lund Bor: Örebro Pluggar: Analysvetenskapligt program i kemi med inriktning mot forensik Intressen: Bra fråga, det är en salig blandning av TV, träning, musik, brädspel, datorspel, musikaler och NFL. Finns nog ingen direkt röd tråd egentligen, men allt beror på vilken dag det är.

Varför vill du bli Örebro studentkårs ordförande? Jag söker posten som ordförande då jag vill bidra till att utveckla vår studentkår, inte bara på universitet utan även i Örebro stad. Jag har under mina tre år på universitetet engagerat mig i TekNat och inser vikten för universitet och staden att ha en stark och väl fungerade studentkår. Jag ser fram emot möjligheten att tillsammans med presidiet, sektionerna och universitetet sätta oss på kartan tillsammans med Sveriges toppuniversitet. Jag har rätt erfarenheter från min universitetstid samt innan studierna som gör att jag kan leda en grupp. Jag har en tydlig bild av var jag ser vår studentkår nästkommande läsår och då jag inte är en politiker så kommer jag få saker gjort. Vilka är dina hjärtefrågor? Jag vill under min tid öka studentinflytandet på universitetet, dels studiepolitiskt och studiesocialt. Att tidigt under universitetstiden skapa ett starkt kontaktnät är väsentligt för att öka studenternas välmående, viljan att plugga vidare och att göra Örebro till en attraktiv studentstad. Detta är något som inte ska sopas under mattan och behöver jobbas mer med. Studenter är ett viktigt kugghjul i universitetsmaskinen vars åsikter ska prioriteras. Därför är det en av mina hjärtefrågor. Jag ser också vikten i vad föregående års presidium har gjort med #sjuktvanligt och deras jobb med psykisk ohälsa. Detta är något dem gjorde väldigt bra som jag också brinner för och vill fortsätta utveckla under läsåret 2020/2021.
Jonna Ydenius

Ålder: 29 år Hemort: Vänersborg Bor: Örebro Pluggar: Ämneslärarprogrammet mot gymnasiet, musik, instrument och ensemble Intressen: Musik och mina vänner

Varför vill du bli Örebro studentkårs ordförande? Jag tror att jag passar för rollen efter fyra års erfarenhet av att sitta i Qulturas styrelse, varav de senaste två åren som ordförande. Jag vill fortsätta mitt engagemang i Örebro studentkår då jag tror att jag fortfarande har mer att ge.

Vilka är dina hjärtefrågor? Mina hjärtefrågor är hållbarhet och tillgänglighet. Hållbarhet både när det kommer till miljö och personer, så att arbetet inom ÖS är hållbart helt igenom. Tillgänglighet så att alla ska kunna få den utbildning de har rätt till, och att universitetets kurser tillhandahåller rätt och tydlig information till studenter.

VICE ORDFÖRANDE MED STUDIESOCIALT ANSVAR

————————


Evelina Aittamaa

Ålder: 24 år Hemort: Falun Bor: Örebro Pluggar: Sport Management termin 6 Intressen: Träning och att umgås med vänner

Varför vill du bli Örebro studentkårs vice ordförande med studiesocialt ansvar? Jag vill vara med och påverka samt bidra till Örebro studentkår utveckling, således studenternas välmående och studiesociala situation. Jag motiveras av att jobba med, och för, människor vilket innebär att det skulle vara fantastiskt roligt men framförallt givande att få arbeta för att optimera varje students tillvaro under sin studietid.

Vilka är dina hjärtefrågor? Örebro studentkår ska vara alla studenters trygga punkt, oavsett om det är ens första dag på universitetet eller om du läser termin 10.  Det är för mig viktigt att säkerställa en trygghet för samtliga studenter och främja deras fysiska-, psykiska- och sociala hälsa genom ett inkluderande utbud av studiesociala aktiviteter och kontinuerlig medlemsvård. Jag tror också det är viktigt att kunna vara flexibel och se till studenternas behov och att Örebro studentkår möter upp där efterfrågan finns. I övrigt anser jag att det ideella engagemanget alltid bör uppmuntras, oavsett nivå, för att bygga en stadig grund för en, som Örebro studentkår, levande organisation.

(Enligt kandidatlistan som Lösnummer tagit del av kandiderar även Alejandro Martinez till vice ordförande med studiesocialt ansvar. Lösnummer har försökt kontakta Alejandro via mail och sms men inte fått något svar.)

VICE ORDFÖRANDE MED UTBILDNINGSPOLITISKT ANSVAR

————————


Kristin Törnqvist

Ålder: 22 år Hemort: Grängesberg Bor: Örebro Pluggar: Offentlig förvaltning och ledning Intressen: Hockey och umgänge

Varför vill du bli Örebro studentkårs vice ordförande med utbildningspolitiskt ansvar? Jag har sökt posten som vice ordförande med utbildningspolitiskt ansvar för att jag vill vara med och påverka. Jag anser att det finns en stor vikt i att påverka när man får möjlighet till det, samt att jag vill vara med och skapa det bästa förutsättningarna för alla studenter i Örebro under deras studietid.

Vilka är dina hjärtefrågor? Mina hjärtefrågor är jämlikhet och jämställdhet. En jämlik utbildning som håller högsta kvalité är avgörande för vår studietid. För många utmanar denna tid sig själv till att prestera på nivåer som man själv inte tror man klarar av, både i sociala sammanhang och i undervisningen. Detta bidrar till att allt runtomkring måste fungera och att det inte på några som helst villkor ska förekomma diskriminering.


Comments


bottom of page