top of page

VIMMEL: TEMAFESTEN HT23

Lördagen den 16e september var det sista introklubben för introduktionen HT23! Lösnummers fotograf var på plats för att vimmelfotografera de olika grupperna i sina utstyrslar.


Fotograf: Hugo Nikitin
542 visningar
bottom of page