top of page

Reportage: Utbytesstudier i oroliga Hongkong

Under sensommaren och hösten har det rapporterats mycket i media från situationen i Hongkong. Skildringarna har varit många kring demonstrationer och en förändrad säkerhetssituation. Örebrostudenten Erik Löfstedt valde att under terminen åka till just Hongkong på utbytesstudier.

Lösnummer hörde först av sig till Erik för att höra om hur kontakten med Örebro universitet gick till innan han åkte. Då hade oroligheterna redan börjat. Men när Erik väl var på plats bad vi även honom berätta hur han upplevde det att vara student under de rådande omständigheterna. Lösnummer har haft kontakt med Erik under flera tillfällen, först under slutet av september där vår intervju börjar.

SEPTEMBER

Blev du avrådd från att åka på grund av situationen i Hongkong?

–Det Internationella kontoret avrådde aldrig mig från att resa. Däremot kallades jag till ett möte onsdagen innan jag skulle åka med enhetschefen från JPS (Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete, red. an.) och studievägledaren för socionomprogrammet för att diskutera läget efter att oroligheterna trappades upp under slutet av augusti. Där konstaterades att vi gjorde olika bedömningar av läget i Hongkong. Med följd av att jag höll fast vid mitt tidigare beslut att åka.

Blev du avrådd från enhetschefen och studievägledaren från att åka på ditt utbyte?

– Ja, det blev jag då omständigheterna ansågs vara sådana att jag inte borde åka på utbyte.

Du nämnde att ni hade gjort olika bedömningar av läget i Hongkong. Vad var era olika bedömningar?

–Min bedömning var att protesterna inte var så farliga, de riktade in sig på regeringen. Det förekom och har inte förekommit något missnöje mot västerlänningar i Hongkong och till det kom att campus låg långt borta från händelsernas centrum. Deras bedömningar var att problem med flygplatsen och stora demonstrationer gjorde det chansartat att flyga ner och att jag därför borde välja det säkra alternativet och stanna i Örebro.

Lösnummer kontaktade enhetschef Britt-Louise Toresson-Blohm på Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete vid Örebro universitet för en kommentar.

–Jag hade kontakt med studenten innan han skulle åka eftersom det inte var klart med vilka kurser han skulle läsa under sitt utbyte. Studenten hade även flera frågor om sin vistelse. Vi pratade på telefon och bokade in ett möte. Det var inte ett möte för direkt avrådan utan ett allmänt samtal. När oroligheterna eskalerade tog jag kontakt med studievägledaren och samrådde med mina chefer angående vad vi har för ansvar vid en sådan här situation, när Utrikesdepartementet ändå inte avråder. När vi hade mötet var flygplatsen nedstängd och det var frågor om hur han skulle kunna ta sig in i landet. Vi diskuterade även olika möjligheter om studenten skulle behöva avbryta sitt utbyte. Vi avrådde honom från att åka med omsorg av studenten på grund av hur säkerhetsläget såg ut i Hongkong vid den tidpunkten, säger Britt-Louise.

Valde du (Erik) mellan flera länder eller var Hongkong ett självklart val från början?

–Hongkong var absolut inte ett självklart val. Mitt förstahandsval var ursprungligen Storbritannien. Men jag ändrade till Hongkong då jag även visste att ingen på JPS kommit in på min utbytespoäng de senaste tre åren. Så jag skulle inte kunna förlåta mig själv om jag valde Storbritannien först och någon annan kom in i Hongkong under mina utbytespoäng. Brexit spökade också lite då, som nu.

Började du att tänka om när du fick höra om situationen?

–Jag fick ganska snabbt inse att situationen i Hongkong fick utvärderas vecka för vecka och dag för dag då händelseutvecklingen ibland är snabb och ibland mer lugn.

Hade du möjlighet att byta land på grund av de speciella omständigheterna?

–Som jag uppfattat det nej. I praktiken då, även om utbytespoängen skulle återställas är för långt mellan ansökningstillfällena.

Hur uppfattar du det att vara utbytesstudent i Hongkong just nu? Har situationen påverkat det sociala studentlivet?

–Inte så mycket. Jag bor utanför de centrala områdena, i en förstad utanför själva staden vilket gör den direkta påverkan liten. Dock påverkas ibland mer festsugna studenter då metrons stationer allt oftare stängs ner för att förhindra demonstranternas förflyttningar, men också i mindre grad på grund av vandalisering av stationer.

Är du nöjd med ditt beslut att åka till Hongkong?

–Ja, efter omständigheterna.

Slutligen, hade du rekommenderat andra studenter att åka till Hong Kong under en situation som denna?

–Ja, inga utbytesstudenter har skadats. Även om en del har haft mer eller mindre otroliga historier om hur nära det har varit. Är det oroligt ibland? Ja. Men 99,9% av tiden är det lugnt. Även om det är oroligt så är avstånden rent tidsmässigt betydligt längre än de vid första anblick kan tyckas. Detta på grund av berg och vatten eftersom Hong Kong har en skärgård på mer än 200 öar.

OKTOBER

Under början av oktober upplevde Erik att situationen hade förändrats.

– Tunnelbanan stängde ner i nästan två dygn, samt de flesta bussar, i en stad som är en av de mest beroende av kollektivtrafik i världen. Kravallpolis var på campus för att gripa några som satte upp affischer eller hade vandaliserat stationer, beroende på vilken sida som du väljer att lyssna på. En kortare kontantbrist. Kontantkort kan oftast inte användas på campus. Matbutiker och de flesta restauranger stängde ner då personalen inte kunde ta sig till jobbet på campus.

– Det jag tar med mig från förra helgen var att bubblan av trygghet sprack. Eller mer korrekt att vår trygghet på campus även är beroende av andras.

Lösnummer hörde även av sig till Internationella kontoret, Örebro universitets avdelning för utbytesstudier, för att ta reda på vad det är som egentligen gäller om en utbytesstudent skulle behöva avbryta sina studier. Skribenten hade ett möte med Ulrika Kvist och Jenny Peterson Engström från Internationella kontoret. 

Vid vilka tillfällen avråder ni studenter från att åka på utbyte?

–Internationella kontoret har aldrig avrått en student från att åka. Vi följer noga vad Utrikesdepartementet råder och om det skulle ske något får vi bedöma från fall till fall med hjälp av våra jurister. De länder som universitetet har avtal med är generellt lågriskländer, säger Ulrika.

Om en student väljer att inte åka på utbyte påverkar det studentens möjligheter att åka på utbyte i framtiden?

– Generellt vid fall där en student väljer att avbryta sina utbytesstudier räknas det som att studenten redan har blivit tilldelad en plats. Eftersom vi aldrig har avrått någon har vi aldrig behövt ta ställning till en sådan situation. Vi har pågående diskussioner om detta och är medvetna om att världen är i förändring. Om vi skulle avråda någon från att åka i framtiden får vi då ta ställning till varje fall för sig, säger Jenny.

NOVEMBER

I mitten av november ändrades situationen drastiskt och Erik fick avbryta sitt utbyte. Alla utbytesstudenter evakuerades när universitetet i Hongkong valde att stänga ner undervisningen för resten av terminen. 

– Då universitetet inte bedömde det som säkert längre valde jag att flyga hem till Sverige. Jag har avbrutit själva utbytet och försöker istället ta igen så mycket som går på distans.

Ångrar du att du åkte till Hongkong efter det som har skett eller hade du det bra trots det?

– Vi hade det bra på utbytet och vi anpassade oss mycket efter situationen. Om man undantar sista veckan (11-18 november) där det till slut blev omöjligt att anpassa oss till ett belägrat universitet på våra rum. Det var också omöjligt för universitetet att undervisa oss. I all bedrövelse känner jag dock en viss tacksamhet att mitt universitetet inte fick utstå samma behandling som Hong Kong Polytechnic University och bli omringat. Då kunde situationen ha blivit mycket värre än den var.

– Om du vill åka till en plats där öst möter väst och till en plats som blivit ett slagfält för demokrati och mänskliga rättigheter, åk till Hongkong. Om du vill åka till en lugn plats där villkoren för dig som student är ungefär detsamma som i Sverige och du vill slippa stora kulturkrockar, åk inte till Hongkong.

Foto: Erik Löfstedt

Comments


bottom of page