top of page

Replik: Örebro har en minst lika studentvänlig kollektivtrafik som andra universitetsstäder!

Följande text är en replik på Örebro studentkårs debattartikel ”Sveriges minst studentvänliga kollektivtrafik?”.

Åsikterna är skribentens, inte Lösnummers. Lösnummer är religiöst, fackligt och partipolitiskt obundna och ska bland annat verka som ett forum för debatt kring Örebro universitet och Örebro studentkår.

Att allt fler studenter väljer att studera i Örebro län är ett tydligt tecken på att detta är en mycket attraktiv studentstad. Jag tror nog att vi från Länstrafiken och Studentkåren är överens om att kollektivtrafiken har stor betydelse för att det ska vara smidigt att bo och studera i Örebro.

Från Länstrafikens sida är vi väl medvetna om att studenter är en grupp som har låga inkomster. Men studenter är inte den enda gruppen i samhället som har låga inkomster. Detsamma gäller exempelvis för pensionärer, arbetssökande och långtidssjukskrivna. Detta är en central utgångspunkt när vi från Länstrafiken beslutar om priser på kollektivtrafikresan.

I jämförelse med andra län har Länstrafiken generellt ganska låga priser. Med vår prissättning är resemönster det som främst styr priserna, snarare än ålder. På så sätt tilltalar vårt biljettutbud en större bredd av resenärer.

Vi erbjuder en generös rabatt vid förköp av biljetten i form av reskassa laddad på Resekort eller biljett i appen. Vi erbjuder även Lågtrafikbiljetten som ger ett lägre pris under vissa tider på dygnet. Med dessa rabatter når vi ut till såväl studenter som andra grupper med lägre inkomster.

Som debattörerna framför så finns det ett flertal län som erbjuder studentrabatt på kollektivtrafikresan. Det kan förstås upplevas som givmilt och att man i dessa städer därmed skulle ha en mer ”studentvänlig kollektivtrafik”. Från Länstrafikens sida menar vi att det inte stämmer fullt ut. Även om undantag finns så har merparten av de län som erbjuder studentrabatt en generellt högre prisnivå än Länstrafiken. Det gör att studentpriset i dessa län inte skiljer sig i någon större utsträckning från våra ordinarie priser. Ibland är det till och med dyrare.

Debattörerna lyfter fram några exempel på län där man har studentpris på biljetterna. En närmare granskning på vad biljetten faktiskt kostar visar sig att det inte alltid är billigare med en studentrabatt.

Bland annat kan följande noteras:

  1. Värmlandstrafik har studentrabatt på enkelbiljetten. Studentpriset blir 23 kr, medan motsvarande biljett hos Länstrafiken kostar 21 kr för en Vuxen, oavsett studerande eller inte.

  2. Uppsala har studentpris på månadsbiljetten, vilket gör att den kostar 580 kr. Motsvarande biljett hos Länstrafiken kostar 570 kr.

  3. Göteborg har studentrabatt på månadsbiljetten, men den kostar i alla fall 10 kr mer än Länstrafikens ordinarie pris.

Är då priset den enda faktorn som avgör om kollektivtrafiken är attraktiv? Av erfarenhet och via forskning kan vi dra slutsatsen att restider och turtäthet är långt viktigare än priset. Det är få konsumenter som vill köpa en undermålig tjänst bara för att den har ett lågt pris. Det gäller för kollektivtrafiken likväl som för andra varor och tjänster. Sträckan mellan centrum och universitetet tillhör den trafik som Länstrafiken prioriterar allra högst, men bussavgångar med 5- till 10-minutersintervall.

Kollektivtrafiken är viktig för att skapa en attraktiv studentstad. Jag vill hävda att det finns en bra utbyggd kollektivtrafik till universitetet, med priser som står sig mycket väl i jämförelse med andra universitetsstäder.

Fredrik Eliasson Kollektivtrafikchef Länstrafiken


0 visningar

Comments


bottom of page