top of page

INTERVJU: TRÄFFA KÅRVALETS KANDIDATER 2024

Tisdagen den 26/3 hölls den årliga Hearingen inne på Örebro kårhus. Hearingen är ett tillfälle där kårvalets kandidater får chansen att presentera sig, samt svara på frågor inför det kommande kårvalet.


För att lära känna kandidaterna lite bättre fick Lösnummer chansen att ställa några frågor till kandidaterna som sökt följande fem poster:


Ordförande, vice ordförande med studiesocialt ansvar, vice ordförande med utbildningspolitiskt ansvar, vice ordförande med näringslivsansvar och chefredaktör för Lösnummer.
Ordförande - Anna Olsenius


Vad heter du?


– Anna Olsenius.


 Hur gammal är du?


– 24, snart 25 år gammal.


Vad är din hemstad?


Jag har flyttat runt mycket under min skoltid, men där jag bott längst är i Ludvika i Dalarna. 


Vad läser/har du läst för program?


Jag har läst kandidatprogram i samhällsanalys men även två terminer i kriminologi och en i hållbar utveckling. 


Intressen?


Mitt största intresse är musik och jag sjunger och spelar flera olika instrument, vissa lite bättre än andra dock. Innan universitetet var jag engagerad i flera körer och ensembler i hela Dalarna. Sedan bor jag i ett attefallshus (tiny house) utanför Örebro och tycker om att vara händig och att hålla på i trädgården.


Varför söker du till posten som ordförande vid Örebro studentkår?


Jag söker ordförande ett år till för att jag har precis börjat känna mig insatt i arbetet och känner att jag har mycket kvar att ge. Nästa år är det år vi verkligen skulle ha alla förutsättningar att göra skillnad. 


Vad tror du att du kan tillföra vid Örebro studentkår?


Jag tillför trygghet och kontinuitet, men även god representation och en ambition att fortsätta utveckla verksamheten framåt under kommande året. Som ordförande arbetar jag för att främja öppenhet och dialog samt är studenternas starka och tydliga röst i alla sammanhang.Ordförande - Emanuel Blom


Vad heter du?


– Emanuel Blom.


Hur gammal är du?


– 31 år.


Vad är din hemstad?


– Falköping.


Vad läser/har du läst för program?


– Kandidat inom Teaterpedagog, examineras till sommaren.


Intressen?


– Har ganska många intressen men främst är det nog friluftsliv, har en förkärlek till

poesi och litteratur men är också en film och serie-älskare och mer därtill. Och

såklart skådespeleri, men de är kanske mer ett yrke.


Varför söker du till posten som ordförande vid Örebro studentkår?


– Jag har studerat ledarskap en hel del, jag tror att jag kan skapa en

stabilitet i organisationen. En plats där alla känner att de kan få sin röst

hörd oavsett socioekonomisk bakgrund, etnicitet, könsidentitet eller

sexuell läggning.


Hela mitt liv har jag varit aktiv inom föreningslivet, jag hittar hem i en organisation med drivna individer, en organisation som ständigt utvecklas och förändras utefter de förutsättningar som skapas i samhället. Jag söker till ordförande för att jag vill skapa en förändring, där jag kan främja individens engagemang. Det finns en styrka i att se människan drivas av en ideologi och framåtsträvan, en vilja till förändring. Örebro studentkår är en organisation, där dessa människor

finns. Det är i sin helhet en organisation som jag gärna leder och står bakom.


Vad tror du att du kan tillföra vid Örebro studentkår?


– Kunskap, struktur och drivkraft. Genom att inspirera och engagera personer i ens omgivning skapas förutsättningar för utveckling. En utveckling som värnar om en förändring. Jag tror att jag skulle kunna bidra med den där gnistan som lyfter fram individens bästa sidor. Genom att se styrkor hos dina medmänniskor skapas möjlighet till gemensam utveckling. Jag tänker att det är fundamentet i det demokratiska system vi lever i varje dag. Att ta vara på varandra för att uppnå det bästa möjlig.Vice ordförande med studiesocialt ansvar - Lovisa Landahl


Vad heter du?


– Lovisa Landahl.


 Hur gammal är du?


– 24.


Vad är din hemstad?


– Nynäshamn.


Vad läser/har du läst för program?


Ämneslärare med kombinationen idrott och hälsa samt samhällskunskap, Termin 10.


Intressen?


Ordförandeskap för studsoc i GIH, Träning, innebandy, friluftsliv, segling och tjejmiddagar.


Varför söker du till posten som vice ordförande med studiesocialt ansvar, vid Örebro studentkår?


– Som ideellt engagerad i GIH i flera år har jag utvecklat ett intresse för studenters förutsättningar att lyckas med sina studier. Dessa förutsättningar kan handla om studiemiljö, möjlighet till socialt umgänge, psykisk hälsa, mm.  Tillsammans med beslutande organ vill jag driva en agenda: Att förse studenter med optimala förutsättningar att lyckas.


Vad tror du att du kan tillföra vid Örebro studentkår?


– I mitt ordförandeskap i GIHs studiesociala har jag en inblick i hur det studiesociala arbetet drivs på kårsektionsnivå en förståelse som är av värde om man ska leda unisexrådet. Att vara del av en liten kårsektion ger en perspektiv på styrelsearbetet, representation är viktigt för oss och den är inte alltid given, man blir lätt bortglömd om man inte vågar ta plats. 


Studenters röster måste bli hörda, både av universitetet, företag och politiker. I samhällskunskapen har jag tagit del av flertalet kurser som handlar om demokrati, samhällsgruppering, kulturgeografi och kommunalpolitik. 


Här vill jag även framhålla min pedagogiska kompetens som har gett mig konkreta strategier i att leda samtal och diskussioner på ett delebrativt sätt. Ett ordförandeskap handlar om att dra nytta av allas kometens och styrkor på ett lustfyllt sätt för att komma fram till lösningar som gynnar alla. Men för att det ska ske behövs ett öppet samtalsklimat skapas, detta baseras på en relationell kompetens ett hantverk som jag ägnat flera års till att konstruera.Vice ordförande med utbildningspolitiskt ansvar - Viktor Breström


Vad heter du?


– Viktor Kristian Breström.


 Hur gammal är du?


– Jag är 23.


Vad är din hemstad?


– Från Norsholm.


Vad läser/har du läst för program?


– Kulinarisk kock och måltidskreatör.


Intressen?


– Matlagning och sport.


Varför söker du till posten som vice ordförande med utbildningspolitiskt ansvar, vid Örebro studentkår?


– Jag har nu under 1 års tid fått inblick i rollen och jag trivs i den och på kansliet. Jag söker den också för att jag vill avsluta de projekt som nu påbörjats som stärkt representation på institutionsnivå. Jag vill även bygga vidare på arbete som påbörjats i SFS med samarbeten med andra kårer. 


Vad tror du att du kan tillföra vid Örebro studentkår?


Jag hoppas tillföra kontinuitet.Vice ordförande med näringslivsansvar - Aleksander Berger


Vad heter du?


– Aleksander Berger.


 Hur gammal är du?


– 23.


Vad är din hemstad?


– Örebro.


Vad läser/har du läst för program?


– Offentlig förvaltning och ledning.


Intressen?


– Kulturer och värden, målning, sällskapsspel, friluftsliv och idrott.


Varför söker du till posten som vice ordförande med näringslivsansvar, vid Örebro studentkår?


– Jag söker posten för att jag vill fortsätta främja den studentkår vi och andra har byggt upp gemensamt. Det är ett privilegium att få ta del av det syftesdrivna engagemang som finns i studentkåren. Ett engagemanget som inte får tas för givet. Därför vill jag fortsätta arbeta med att främja det. Jag vill öka förmånerna till medlemmarna och engagerade i studentkåren samt förbättra förutsättningarna för att de ska kunna briljera i sina uppdrag. Det är något den här posten möjliggör för.


Arbetet med näringslivsrelaterade frågor behöver kontinuitet och engagemang. Vi behöver ta tillvara på det momentum som har skapats på kårsektions- och central nivå. Vi har inte bara kunnat klargöra vilka utmaningar inom näringslivsarbetet vi står inför utan även de styrkor och engagemang som studentkåren har genom dialoger. Vi vet att inget initiativ blir bra om man inte inkluderar dem som påverkas av det. Att inte behöva starta om arbetet på grund av inlärningstid skulle innebära att vi kan fortsätta med att skapa långvariga samarbeten och stärka kårsektionerna ännu mer. Genom att ha kontinuitet på posten minskar vi uppstartsfasen och förlänger utvecklingsfasen. Det finns en otroligt stor potential i posten och den vill jag fortsätta förverkliga. 


Det är med andra ord min vilja att skapa en bättre studietid som driver mig att söka posten. Jag vill fortsätta kämpa för att kårmedlemmar och studenter vid ORU ska få en bättre studietid. 


Vad tror du att du kan tillföra vid Örebro studentkår?


Jag anser att jag kan tillföra mycket vid studentkåren som presidial. Sammanfattat anser jag att jag kan tillföra särskilt i tre områden: resultat, nätverk och förhållningssätt. Under mitt år som presidial har antalet samarbeten och intäkterna har ökat. Mitt nätverk har bland annat tillfört att vi har utbildningar för näringslivsansvariga och ett starkare samarbete med universitetets kommunikations- och samverkansstöd. Mitt förhållningssätt leder till att de initiativ som jag tar alltid förankras hos kårsektionerna så att de får det sista ordet. Det har lett till en starkare samverkan och bättre lyhördhet från presidiets håll. Självklart finns det mer att säga men för att hålla det kort är de tre områdena mest relevanta.Chefredaktör för Lösnummer - Fanny Huss


Vad heter du?


– Fanny Huss.


 Hur gammal är du?


– Jag är 24 år gammal.


Vad är din hemstad?


– En liten ort utanför Stockholm som heter Kungsängen.


Vad läser/har du läst för program?


– Medier, kommunikation- och PR, samt två kurser inom retorik.


Intressen?


– Utöver att umgås med folk, gillar jag att rita och måla. Annars uppskattar jag en enkel myskväll med lite chips och en bra serie.


Varför söker du till posten som chefredaktör för Lösnummer, vid Örebro studentkår?


– Jag söker främst posten chefredaktör för Lösnummer eftersom jag tycker det är ett väldigt roligt arbete. I och med att jag har arbetat som Chefredaktör för Lösnummer i ett år känner jag att jag fått ökad kompetens kring arbetet. Jag tycker även att allt som involverar kreativt skapande och skrift är otroligt kul, vilket jag ser som en stor fördel. Slutligen värnar jag mycket om Lösnummers existens och känner att jag har mer att ge för att utveckla tidningen.


Vad tror du att du kan tillföra vid Örebro studentkår?


– I och med att jag är väldigt driven och arbetar effektivt, ser jag flera möjligheter att skapa intresseväckande innehåll för och med Örebro studentkår. Eftersom Lösnummer är en del av studentkåren finner jag det viktigt att dra nytta av organisationen och föra bra dialoger med de andra förtroendevalda.
Reporter: Fanny Huss

Fotograf: Simon Franssén, Hugo Nikitin och Albin Olofsson

Comments


bottom of page