top of page

INTERVJU: Energi- och digitaliseringsministern besöker Örebro universitet

Uppdaterat: 20 feb.

Khashayar Carl Farmanbar sitter som energi- och digitaliseringsminister och under den 25 augusti så besökte han Örebro universitet för att föreläsa och hålla samtal med studenter som precis har påbörjat sina studier på civilingenjörsprogrammet i datateknik. Lösnummer får chansen att intervjua honom kort kring besöket vid universitetet och vad han tar med sig från att träffa studenter.


Farmanbar uppger att han själv är teknolog och bland annat även läst datateknik. Han anger att anledningen till besöket är att han tycker om att komma till universitet och träffa studenter. Men han lägger även till att vi närmar oss valet och anger att han tycker frågorna kring digitalisering får alldeles för lite uppmärksamhet i valrörelsen i jämförelse med hur viktigt det kommer vara för samhällsutvecklingen i framtiden.


-Det är på universitetet man lägger grunden för den goda välfärd samhället ska ha.

I samtal med studenter anger Farmanbar att han tar med sig väldigt mycket då han ofta bli imponerad av hur långt många har tänkt när det kommer till samhällsutveckling trots att de inte är politiker.


-Det är väldigt många som skulle kunna bli politiker och ta med sig sin kompetens från sitt ämnesområde för att förbättra samhället.


Han fortsätter,

-Det finns alltid tankar hos studenterna jag träffar om hur man förbättrar samhället i koppling till vad de studerar.


Här skakar Khashayar Carl Farmanbar hand med Örebro studentkårs ordförande William Ahlgren


Från sin egna universitetsutbildning anger han att han tagit med sig en grundläggande förståelse för matematik. Därtill förmågan att lära sig och inhämta information från vetenskapliga artiklar och rapporter.


-Just nu är det extremt skrikit i debatten i samband med valrörelsen men energisidan är väldigt kompetens och forskningstung. Där måste man kunna läsa igenom forskningsrapporter och förstå samband. Samt se att inget är svart eller vitt.


Han fortsätter,

-Därför har det gett mig väldigt mycket att vara ingenjör i grund och kunna ta med mig den kompetensen in i arbetet.


Slutligen frågar vi om Farmanbar har några inspirerande ord att skicka med studenterna. Han anger att det definitivt är viktigt att klara nästa tenta och nästa uppgift men att studenterna främst borde ta med sig metoderna kring lärandet från universitetsstudierna.


-Se detta som ett tillfälle att bli bra på hur man lär sig saker.Det är något man kommer ha nytta av hela livet. Även bortom det ämnesområde man håller på med.


Farmanbar avslutar med att nämna att många studenter sitter inne på lösningar som skulle kunna förbättra samhället.


-Fundera på om ni kan engagera er i politiken och hur ni kan omsätta den kompetensen i verkligheten i samhället. Det var det jag gjorde.


Reporter, skribent och fotograf: Attessa Nilsson


3 visningar

Comments


bottom of page