top of page

FUM 1 - RAPPORT: AVVECKLA ÖS FÖRTJÄNSTTECKEN OCH INKLUDERING AV CAMPUS

Tisdagen den 17e oktober tog det första fullmäktigemötet för verksamhetsåret 23/24 plats i rättegångssalen i teknikhuset. Verksamhetshandlingar, revideringar av stadgan och diskussionspunkter om inkludering på campus präglade mötet.


De samlade på mötet är kårstyrelsen, ledamöterna med deras suppleanter och Lösnummers styrelse som alla har möjligheten att diskutera och besluta om ämnen som kan tänkas påverka Örebro universitets studenter.


Mötet öppnas 17:17, där 33 röstberättigade är närvarande. Mötet leddes av den nya mötesordföranden Zack Petersson.Rutinärenden


Vid de första punkterna gick man igenom rapporterna från de heltidsarvoderade. Vid slutet av rapporterna ställdes frågor kring övertidstimmarna som synts hos flera hos presidiet, som besvarades med en utvecklad förklaring kring hur arbetsbelastningen ser ut och har tett sig sedan verksamhetsårets början.


Som chefredaktör av Lösnummer, berättar även jag om mitt arbete där jag inkluderar information om styrelsen- och redaktionens arbete, engagemang och framtidsplaner. Jag beskriver vår ekonomiska situation, våra förbättringsområden och vad vår vision i fortsättningen är.


Revideringar


I tredje propositionen, gällande revidering av kommunikationspolicyn, tog man upp att lätta på reglerna gällande religiösa teman under introduktion och övriga evenemang. Detta handlar främst om att betona det kommersiella inom högtiderna jul, påsk, halloween, snarare än de religiösa faktorerna. Propositionen gick till omröstning där revideringen fann bifall.


I fjärde propositionen fanns det ett nytt revideringsförslag som innefattade att avveckla Örebro studentkårs förtjänsttecknet, som har liknande principer till det kvarstående eldsjälstecknet som delas ut varje verksamhetsår på vårkårgalan. Man menar även att förtjänsttecknet inte delats ut på länge, vilket är ett ytterligare skäl att avveckla det. Propositionen går till omröstning där, även den, finner bifall.


Inkludering av campus


Under andra diskussionspunkten, tar man upp om inkluderingen av campus. För denna punkt blir serum, MFÖ och MUR centrala i ämnet, då man vill stärka banden mellan de olika sektionerna och föreningarna. Serums ordförande berättar om kommunikationen mellan Serum och MFÖ, där hon förklarar att det just nu diskuteras om att välja in en kontaktperson i respektive styrelse som ska förbättra kommunikationen. Även att fortsätta stärka banden mellan Serum, MFÖ och MUR för att undvika dåliga relationer mellan läkare, sjuksköterskor och fysioterapeuter. Ämnet tas sedan till handlingarna.


Mötet avslutas 18:59.
Reporter: Fanny Huss

Illustration: Fanny Huss


Comments


bottom of page