top of page

BRISTANDE ENGAGEMANG PÅ KÅRHUSET- VAD SÄGER TEAMSANSVARIGE?

“Bara timmar kvar till öppning, DU BEHÖVS!” En text som allt oftare dykt upp på kårhusets Instagramkonto under terminen som gått. Lösnummer pratade med teamsansvarige Hana Sehic som gav sin syn på Kårhusets ideella engagemang under våren, samt hur situationen ser ut framöver för den verksamhet många studenter ser som helgens höjdpunkt.

Att det varit en kämpig vårtermin för Kårhuset är något Hana Sehic håller med om. Hon nämner ett stundtals svagt engagemang och bristande planering som orsaker att de ofta behövt annonsera efter extra personal.

-Vi har alltid en plan inför passen men det är ett ideellt engagemang som krävs och du kan inte tvinga någon att jobba, konstaterar Hana.

Den problematiska situationen blir märkbar när hon beskriver uppsättning folk som behövs för att Kårhuset ska kunna drivas under pub- och klubbkvällar. Det är menat att varje pass på kåren ska drivas av olika studentteam. När personer inom dessa studentteam inte har möjlighet att jobba uppstår personalbristen.

Här menar Hana att det finns förbättringspotential när det gäller rekryteringen till studentteamen. Att stå ute på campus har tidigare visat sig ge framgång och var något som saknades inför denna termin, vilket hon hoppas förändras till hösten.

-Det gick bra i höstas när vi tog hjälp av de olika sektionerna för att rekrytera. Att få den första kontakten med nya studenter är viktigt, säger Hana när hon blickar framåt mot kommande terminsstart.

Något som kan vara bidragande till att jakten på personal går trögt kan vara hur folk ställer sig till de förmåner som erbjuds i förhållande till det engagemang som krävs under en kväll. Här är Hana förstående men påpekar samtidigt att det är svårt att hitta en balans angående vilka förmåner som är rimliga, då studenter engagerar sig av olika anledningar.

Hana beskriver vad det var som gjorde att hon hittade till Kårhusets verksamhet för två år sedan.

– För mig har det sociala alltid varit huvudanledningen till mitt engagemang. De fribiljetter som jag fått har jag knappt använt. Det är möjligheten att göra saker tillsammans med andra som från början lockade mig till Kårhuset, säger Hana när

Hon berättar att de ständigt för en dialog med studenter som ställer upp och arbetar för att se vilka förmåner som känns rimliga för båda parter.

-En del engagerar sig enbart för att få förmånerna och det är förståeligt. Alla har olika mål med sitt engagemang så det är en utmaning att tillgodose samtliga.

Trots Kårhusets tuffa halvår som de snart kan lägga bakom sig, har de faktiskt lyckats hålla öppet samtliga kvällar. Även om man vid vissa tillfällen hängt mot repen så visar detta på att det frivilliga engagemanget lever i högsta grad. Hur Kårhuset ska hantera balansen mellan det ideella arbetet som genomsyrar verksamheten och den tiden som folk behöver lägga ned återstår att se, men ett steg i rätt riktning vore om deras rop efter hjälp på sociala medier blev färre. 

Reporter: Elias Thell

Fotograf: Vera Henriksson

19 visningar

Comments


bottom of page