Podd

Lösnummers stafettpodd Studentliv har under HT21 och VT22 drivits av två engagerade studenter – Samaher Louis och Emma Trolle!

Du kan lyssna på alla deras avsnitt nedan.