Styrelse

Lösnummers styrelse består av de personer som på Lösnummers valmöte blivit förtroendevalda av redaktionen.

Styrelsen blir vald för ett verksamhetsår (1 juli – 30 juni) och arbetar med övergripande organisationsfrågor och långsiktig planering.

VERKSAMHETSÅRET 2021/2022:

Attessa Nilsson

Chefredaktör

Beskrivning av posten: Som chefredaktör har jag det yttersta ansvaret för tidningens verksamhet, åtaganden och mål. Jag ansvarar också för att leda ett kompetent och organiserat styrelsearbete och jag är tidningens kontaktperson gentemot Örebro studentkår.

Vera Henriksson

Vice chefredaktör

Beskrivning av posten: Som vice chefredaktör assisterar jag chefredaktören i arbetet med att leda tidningen. Jag ansvarar också för Lösnummers redaktion, vilket innebär att jag planerar och håller i våra redaktionsmöten. Jag ska se till att alla i Lösnummer får utlopp för sin kreativitet!

Linnéa Nyängen

Bildredaktör

Beskrivning av posten: Som bildredaktör ansvarar jag för att Lösnummers bildmaterial genomgående håller en hög kvalitet och representerar studentlivet i Örebro. Jag leder och samordnar också arbetet med Lösnummers fotografer!