Styrelse

Verksamhetsåret 2018/2019

Lösnummers styrelse består av studenter som på Lösnummers valmöte blivit förtroendevalda av redaktionen. Styrelsen blir vald för ett verksamhetsår (1a juli-30e juni) och arbetar med övergripande frågor och planering. Varje styrelsemedlem har ett ansvarsområde som representerar vår verksamhet det aktuella verksamhetsåret.

OBS! Än står en styrelsepost tom! Är du vår nästa annonsansvariga?
För att ansöka eller nominera någon annan mailar du till chefredaktor@losnummer.se !

Jenniina Martikainen

Chefredaktör och ansvarig utgivare

Beskrivning av styrelsepost: Min uppgift som chefredaktör är att ha det övergripande ansvaret över tidningen, sköta tidningens externa kontakter och se till att Lösnummer uppfyller sina mål.

Mål med styrelsearbetet: Mitt mål som chefredaktör är att tillsammans med redaktionen och styrelsen erbjuda Örebrostudenterna studentlivets självklara nyhets- och nöjesplattform! Jag strävar också efter att fortsätta göra Lösnummer till en inkluderande, uppmuntrande och intresseväckande plattform med stor gemenskap både inom vår redaktion och med studenterna.

Nicole Palm

Vice chefredaktör

Beskrivning av styrelsepost: Som vice chefredaktör hjälper jag chefredaktören i hennes dagliga arbete. Jag är även redaktionsansvarig, vilket innebär att jag planerar och håller i redaktionsmöten och ser till att våra redaktionsmedlemmar får utlopp för sin kreativitet!

Mål med styrelsearbetet: Mitt mål som vice chefredaktör är att inspirera, peppa och pusha redaktionen till att utvecklas i sina roller. Man lär genom att göra, och ofta kan man mer än man tror. Jag vill att redaktionen ska få ordentlig uppskattning för sitt arbete och därmed en vilja att producera mer, allt för att ge läsarna högkvalitativ rapportering, granskning och underhållning!

Sofia Lund

PR-ansvarig

Beskrivning av styrelsepost: Jag som PR-ansvarig står för det strategiska arbetet bakom Lösnummers kommunikation, både internt och externt. Jag ansvarar också för planeringen av evenemang och marknadsföring och arbetar med att stärka Lösnummers varumärke.

 

Sofia Bogren

Webb-TV-redaktör

Beskrivning av styrelsepost: Som webb-TV-redaktör ansvarar jag för Lösnummers webb-TV-produktion. Jag samordnar de i redaktionen som arbetar med vår webb-TV och ser till att den representerar studentlivet på Örebro universitet.

 

Oskar Geijersson

Bildredaktör

Beskrivning av styrelsepost: Som bildredaktör ansvarar jag för Lösnummers bildmaterial och bildliga kommunikation. Jag samordnar redaktionens fotografer och ser till att Lösnummers bildmaterial genomgående representerar studentlivet på Örebro universitet på ett rättvist sätt och håller hög kvalité.

 

Emma Edberg

International editor

Description of the post: The international editor’s job is to organise content for the international pages in the paper and online.

Vakant styrelsepost

Annonsansvarig

Beskrivning av styrelsepost: Jag har det övergripande ansvaret för annonsering i tidningen och sköter Lösnummers kontakter med organisationer som är intresserade av att synas på vår hemsida och i Studentguiden.

Är du intresserad av att bli Lösnummers annonsansvarige? Maila till chefredaktor@losnummer.se!