Styrelse

Verksamhetsåret 2019/2020

Lösnummers styrelse består av studenter som på Lösnummers valmöte blivit förtroendevalda av redaktionen.

Styrelsen blir vald för ett verksamhetsår (1 juli – 30 juni) och arbetar med övergripande frågor och planering.

Varje styrelsemedlem har ett ansvarsområde som representerar vår verksamhet det aktuella verksamhetsåret.

Oskar Geijersson

Chefredaktör och ansvarig utgivare

Beskrivning av styrelsepost: Min uppgift som chefredaktör är att ha det övergripande ansvaret över tidningen, sköta tidningens externa kontakter och se till att Lösnummer uppfyller sina mål.

Mål med posten: Mitt mål som chefredaktör är att tillsammans med redaktionen och styrelsen erbjuda den självklara nyhets- och nöjesplattformen för Örebrostudenter. Jag strävar också efter att driva tidningen mot att utöka sin granskande roll. Den kritiskt journalistiska granskningen av Örebro studentkår och Örebro universitet ska skapa opinion.

Nicole Palm

Vice chefredaktör

Beskrivning av styrelsepost: Som vice chefredaktör hjälper jag chefredaktören i hans dagliga arbete. Jag är även redaktionsansvarig, vilket innebär att jag planerar och håller i redaktionsmöten och ser till att våra redaktionsmedlemmar får utlopp för sin kreativitet!

Mål med posten: Mitt mål som vice chefredaktör är att inspirera, peppa och pusha redaktionen till att utvecklas i sina roller. Man lär genom att göra, och ofta kan man mer än man tror. Jag vill att redaktionen ska få ordentlig uppskattning för sitt arbete och därmed en vilja att producera mer, allt för att ge läsarna högkvalitativ rapportering, granskning och underhållning!

Anastasia Mossiaguine

PR-ansvarig

Beskrivning av styrelsepost: Jag som PR-ansvarig står för det strategiska arbetet bakom Lösnummers kommunikation, både internt och externt. Jag ansvarar också för planeringen av evenemang och marknadsföring och arbetar med att stärka Lösnummers varumärke.

Patrik Pettersson

PR-ansvarig

Beskrivning av styrelsepost: Jag som PR-ansvarig står för det strategiska arbetet bakom Lösnummers kommunikation, både internt och externt. Jag ansvarar också för planeringen av evenemang och marknadsföring och arbetar med att stärka Lösnummers varumärke.

Cajsa-Maria Bonnevier

Webb-TV-redaktör

Beskrivning av styrelsepost: Som webb-TV-redaktör ansvarar jag för Lösnummers webb-TV-produktion. Jag samordnar de i redaktionen som arbetar med vår webb-TV och ser till att den representerar studentlivet på Örebro universitet.

Linus Eriksson Kuitu

Bildredaktör

Beskrivning av styrelsepost: Som bildredaktör ansvarar jag för Lösnummers bildmaterial och bildliga kommunikation. Jag samordnar redaktionens fotografer och ser till att Lösnummers bildmaterial genomgående representerar studentlivet på Örebro universitet på ett rättvist sätt och håller hög kvalité.

Jule Schremmer

International editor

Beskrivning av styrelsepost: Som international editor ansvarar jag för det engelska innehållet i Lösnummer. Jag arbetar med studenter som önskar att skriva på engelska, och ser till att de är en lika stor del av tidningen och kan få utlopp för sin kreativitet.