Styrelse

Verksamhetsåret 2017/2018

Lösnummers styrelse består av studenter som på Lösnummers valmöte blivit förtroendevalda av redaktionen. Styrelsen blir vald för ett verksamhetsår (1a juli-30e juni) och arbetar med övergripande frågor och planering. Varje styrelsemedlem har ett ansvarsområde som representerar vår verksamhet det aktuella verksamhetsåret.

OBS! Inför vårterminen 2018 står nu sex styrelseposter tomma!
För att ansöka eller nominera någon annan mailar du till chefredaktor@losnummer.se innan den 19/januari!

Jenniina Martikainen

Chefredaktör och ansvarig utgivare

Beskrivning av styrelsepost: Min uppgift som chefredaktör är att ha det övergripande ansvaret över tidningen, sköta tidningens externa kontakter och se till att Lösnummer uppfyller sina mål.

Mål med styrelsearbetet: Mitt mål som chefredaktör är att tillsammans med redaktionen och styrelsen erbjuda Örebrostudenterna studentlivets självklara nyhets- och nöjesplattform! Jag strävar också efter att fortsätta göra Lösnummer till en inkluderande, uppmuntrande och intresseväckande plattform med stor gemenskap både inom vår redaktion och med studenterna.

Vakant styrelsepost

Vice chefredaktör

Beskrivning av styrelsepost: Som vice chefredaktör hjälper jag chefredaktören i hennes dagliga arbete. Jag är även redaktionsansvarig, vilket innebär att jag planerar och håller i redaktionsmöten och ser till att våra redaktionsmedlemmar får utlopp för sin kreativitet!

Är du intresserad av att bli Lösnummers vice chefredaktör? Maila till chefredaktor@losnummer.se!

Vakant styrelsepost

Bildredaktör

Beskrivning av styrelsepost: Som bildredaktör ansvarar jag för Lösnummers bildmaterial och bildliga kommunikation. Jag samordnar redaktionens fotografer och ser till att Lösnummers bildmaterial genomgående representerar studentlivet på Örebro universitet på ett rättvist sätt och håller hög kvalité.

Är du intresserad av att bli Lösnummers bildredaktör? Maila till chefredaktor@losnummer.se!

Martin Lindow

International editor

Description of the post: The international editor’s job is to organise content for the international pages in the paper and online.

Aim of board work: My goal as international editor is to gather thoughts, interests and everyday matters from both Swedish and international students at Campus Örebro, Campus USÖ, Campus Grythyttan and Campus Alfred Nobel. With contributions from fellow students I wish to create content that is appealing, entertaining and relevant to Lösnummer’s various readers.

Vakant styrelsepost

PR-ansvarig

Beskrivning av styrelsepost: Tillsammans står vi PR-ansvariga för det strategiska arbetet bakom Lösnummers kommunikation, både internt och externt. Vi ansvarar också för planeringen av evenemang och marknadsföring och arbetar med att stärka Lösnummers varumärke.

Är du intresserad av att bli Lösnummers PR-ansvarige? Maila till chefredaktor@losnummer.se!

Vakant styrelsepost

PR-ansvarig

Beskrivning av styrelsepost: Tillsammans står vi PR-ansvariga för det strategiska arbetet bakom Lösnummers kommunikation, både internt och externt. Vi ansvarar också för planeringen av evenemang och marknadsföring och arbetar med att stärka Lösnummers varumärke.

Är du intresserad av att bli Lösnummers PR-ansvarige? Maila till chefredaktor@losnummer.se!

Vakant styrelsepost

Annonsansvarig

Beskrivning av styrelsepost: Jag har det övergripande ansvaret för annonsering i tidningen och sköter Lösnummers kontakter med organisationer som är intresserade av att synas på vår hemsida och i Studentguiden.

Är du intresserad av att bli Lösnummers annonsansvarige? Maila till chefredaktor@losnummer.se!

Vakant styrelsepost

Webb-TV-redaktör

Beskrivning av styrelsepost: Som webb-TV-redaktör ansvarar jag för Lösnummers webb-TV-produktion. Jag samordnar de i redaktionen som arbetar med vår webb-TV och ser till att den representerar studentlivet på Örebro universitet.

Är du intresserad av att bli Lösnummers webb-TV-redaktör? Maila till chefredaktor@losnummer.se!