Styrelse

Lösnummers styrelse består av de personer som på Lösnummers valmöte blivit förtroendevalda av redaktionen.

Styrelsen blir vald för ett verksamhetsår (1 juli – 30 juni) och arbetar med övergripande organisationsfrågor och långsiktig planering.

VERKSAMHETSÅRET 2020/2021:

Oskar Geijersson

Chefredaktör

Beskrivning av posten: Som chefredaktör har jag det yttersta ansvaret för tidningens verksamhet, åtaganden och mål. Jag ansvarar också för att leda ett kompetent och organiserat styrelsearbete och jag är tidningens kontaktperson gentemot Örebro studentkår.

Mitt mål med posten: Tillsammans med alla som arbetar med Lösnummer vill jag erbjuda den självklara nyhetsplattformen för Örebrostudenterna. Jag strävar också mot att fortsätta utveckla tidningens granskande roll – den journalistiska granskningen av Örebro studentkår och Örebro universitet ska skapa opinion.

Attessa Nilsson

Vice chefredaktör

Beskrivning av posten: Som vice chefredaktör assisterar jag chefredaktören i arbetet med att leda tidningen. Jag ansvarar också för Lösnummers redaktion, vilket innebär att jag planerar och håller i våra redaktionsmöten. Jag ska se till att alla i Lösnummer får utlopp för sin kreativitet!

Mitt mål med posten: Mitt mål att att inspirera studenter i att utveckla sina idéer och sitt arbete med Lösnummer. Samtidigt vill jag fortsätta bygga på samhörigheten som finns bland oss i redaktionen. Avslutningsvis vill jag spela en viktig roll i organisationens utveckling.