top of page

Webb-TV: Vice ordförande Arvid vill lyfta utbildningsfrågor

Möt Örebro studentkårs vice ordförande med utbildningspolitiskt ansvar – Arvid Hanell.


bottom of page