top of page

Webb-TV: SMASK 2017

Lösnummers webb-TV har träffat Melody och Vanja från SMASK för att få veta mer om vad tävlingen handlar om.

0 visningar

Senaste inlägg

Visa alla

About two weeks ago did the International office of Örebro University host an event at Kårhuset. This event was called ”Time to Go!” and was an opportunity for students to talk to other students who h

bottom of page