top of page

Vilka kommer styra kårsektionerna och FUM verksamhetsåret 2016/2017?

Varje vårtermin väljer kårsektionerna in en ny styrelse och FUM-delegater för nästa verksamhetsår. Verksamhetsåret startar första juli och avslutas sista juni varje år. Kårsektionens styrelse och FUM-delegater väljs in av sektionens medlemmar på ett så kallt sektionsmöte ofta benämnt ”årsmöte”. 

Örebro studentkår består av nio stycken kårsektioner som tillsammans representerar alla studenter och doktorander på Örebro universitet: Corax, DokSek, GIH, Grythyttan, Qultura, Sobra, Serum, Sesam och TekNat. Vilken kårsektion man som student tillhör avgörs av vilken utbildning man läser, undantaget DokSek som samlar alla doktorander oavsett studieinriktning. Undrar du vilken kårsektion du tillhör? Läs här!

Kårsektionerna har egna styrelser och bedriver utbildningsbevakning och annat politiskt påverkansarbete på sina institutioner. Kårsektionerna är närmast studenterna och har därför störst insyn i vilka problem studenterna upplever i sin vardag och störst kunskap om deras intressen. Utöver utbildningsbevakningen så genomför kårsektionerna bland annat introduktionen för de nya studenterna och aktiviteter för sina medlemmar. Kårsektionerna ansvarar också för att utse studentrepresentanter till de studentrepresentantplatser på institutionsnivå som finns i Örebro studentkårs valordning. Läs här om vilka studentrepresentantplatser som finns!

Örebro studentkårs fullmäktige (FUM) är organisationens högst beslutande organ. I fullmäktige sitter ledamöter från varje kårsektion. Ledamöterna är valda av kårsektionens egna medlemmar för att representera kårsektionen och föra dess talan. Fullmäktigemöten sker fyra gånger per år, och då fattas beslut på en övergripande nivå om i vilken riktning Örebro studentkår ska gå. Exempel på sådant fullmäktige beslutar om är budget, verksamhetsplan, åsiktdokument samt val av studentrepresentanter och heltidsarvoderade. Läs mer om fullmäktige här!


 Corax

Ordförande: Elin Hessner Vice ordförande: Bill Hall Ekonomiansvarig: Martin Gulin Studiesocialt ansvarig: Niclas Kammarbo Utbildningsbevakare mot utbildning: Ida Gustavsson Utbildningsbevakare mot studiemiljö: Erica Algotsson Näringslivsansvarig: Ellinor Alkvist Informationsansvarig: Felix Månsson Sekreterare: Gabriel Hällqvist Ledamot: Sofie Bodérus FUM-ledamöter: Patrik Westerberg, Jessica Ståhl, Carolina Björkegren, Fredrik Holmquist, Victor Ernstsson och Ola Lindholm


 DokSek

President: Caroline Kardeby Vice president: Karin Blad Treasurer: Ravi Teja Chadalavada Secretary: Irene Rapado Member: Savanne Holster Member: Malcolm Mielle Member: Sukithar Rajan Member: Ben Singleton FUM-ledamöter: Vakanta


 GIH

Ordförande: Lizette Johansson Vice ordförande: Linnéa Eriksson Ekonomiansvarig: Anna Lundkvist Sekreterare/Sisu-ansvarig: Pontus Schwartz Utbildningsbevakare/Skyddsombud: Ellinor Johansson Informatör: Linnea By Näringslivsansvariga: Erik Gustafsson och Calle Aspegren Ordförande i festkommittén: Anton Rydberg Ordförande i idrottskommittén: Frida Svensson Ordförande i klädkommittén: Fanny Bergetoft Ordförande i Idrott för alla: Linnea By FUM-ledamöter: John Eriksson, Felicia Ljungberg och Jonathan Lundström


 Grythyttan

Ordförande: Jenny Lindholm Vice ordförande: David Favaro Informationsansvarig: Isabella Abelli Kassör: Jasmine Dahlberg Projektansvarig: Jonathan Larsson Utbildningsbevakare: Viktoria Gustafsson FUM-ledamöter: Uppdateras inom kort


 Qultura

Ordförande: Karin Sandell Vice ordförande: Julia Hasslid Sekreterare: Jacob Lööf Larsson Ekonomiansvarig: David Nylander Studerandeskyddsombud: Anders Engström Utbildningsbevakare: Niklas Jönsson Informatör: Louise Högberg Klubbmästare: Jonna Ydenius FUM-ledamöter: Karin Sandell, Jacob Lööf Larsson och Niklas Jönsson


 Sobra

Ordförande: Dag Pettersson Vice ordförande: Emelie Bååth Kårstyrelsedelegat: Elin Eriksson Sekreterare och informationsansvarig: Sofie Sjöberg Ekonomiansvarig: Oskar von Ekensteen Ordförande sexmästeriet: Clara Herkendell Ordförande Socia (utskottet för socionomer): Sanna Malm Ordförande UFK (utskottet för kriminologi): Sofie Hautanen Ordförande UB (utskottet för utbildningsbevakning): Sandra Boman Ordförande Superego (utskottet för psykologi och psykolog): Vakant Introduktionsansvariga: Sofie Sjöberg och Maria Dovärn FUM-ledamöter: Anton Hillblom, Felix Berger, Elin Mattsson och Alesia Goncharik


 Serum

Ordförande: Linnea Rilegård Vice ordförande: Anton Löfgren Kassör: Matilda Kvist Utbildningsbevakare: Michael Tägil Information-, PR- och marknadsansvarig: Cassandra Söder Näringsliv- och karriärsansvarig: Vakant Introduktionsansvarig: Adrian Cesarini ATFÖ-representant: Andreas Johansson SSFÖ-representant: Carolina Andersson FUM-ledamöter: Alexander Duarte Tsegai, Paulina Andersson, Matilda Karlsson, Oskar Tapper, Victoria Oscarsson, Sarah Lindroth


 Sesam

Ordförande: Jonathan Palmgren Vice ordförande: Oscar Vejlo Ekonomiansvarig: Hanna Leandersson Vice ekonomiansvarig: Pernilla Andreasson Näringslivsansvarig: Kajsa Levén Vice näringslivsansvarig: Victoria Hansson Introduktionsansvarig: Lisa Lindahl Ordförande finansutskottet: Gustaf Smedeby Studiesocialt ansvarig: Hanna Andersson Ordförande utbildningsutskottet: Linnea Nilsfors Informationsansvarig och sekreterare: Lisa Anundi Ordförande informatikutskottet: Kim Dahlberg Klubbmästare (ansvarig för Bryggan): Erik Nilsson Marknadsföringsansvarig: Lovisa Lindblad IT/Teknikansvarig: Vakant FUM-ledamöter: Simon Ezcurra Gyllensten, Carl Svensson, Jonna Casslind, Julia Berglund, Christoffer Groppfeldt och Laura Masri


 TekNat

Ordförande: Johanna Oderstad Vice ordförande med inriktning mot Örebro studentkår: Petra Ståhl Vice ordförande med inriktning mot näringslivet: Matilda Rolf Sekreterare och skyddsombud: Johanna Lindén Kassör: Maja Källberg Utbildningsbevakare: Izabelle Kleinau Vice näringslivsansvarig: Nathalie Andersson Rekryterare: Isabelle Carstensen Studiesocialt ansvarig: Emelie Sandström Studiesocialt ansvarig med inriktning sexmästeriet: Fredrik Hamrebjörk FUM-ledamöter: Johanna Oderstad, Alexander Frölin, Knut Gren och Henry Eriksson

Lösnummer önskar nästa verksamhetsårs styrelser och FUM-ledamöter ett stort lycka till!


Comments


bottom of page