top of page

Valnämndsordförande för Kårvalet- Sök för att kämpa för studentlivet

Varje år anordnar Örebro studentkår Kårvalet som har i syfte att söka efter nya engagerade studenter som vill driva vidare studentlivet. Lösnummer har satt sig ner med Hanna Swingborg som är valnämndsordförande för Kårvalet för att prata nomineringar, ansvaret som kommer med arbetet och hur mycket man utvecklas som person.

Kårvalet är uppdelat i två delar, den ena är det centrala valet och kårsektionernas val. Det som är aktuellt just nu är det centrala kårvalet där fullmäktige (FUM) väljer centrala studentrepresentant poster, övriga förtroendeposter till exempel FUMs mötesordförande. Sen har vi även fyra heltids poster, dessa är chefredaktör för Lösnummer, ordförande för Örebro studentkår, vice ordförande med studiesocialt ansvar och vice ordförande med utbildningspolitiskt ansvar.

Hanna sitter tillsammans i valnämnden med Hanna Persson och Julia Gripenberth. Tillsammans marknadsför de valet, de letar kandidater, stöttar de som ska kandidera, anordnar hearingen och ser till att valet utförs opartiskt med hjälp av fastslagna styrdokument.

När jag frågar Hanna vad som krävs för att söka dessa poster anger hon att man delvis måste vara medlem i Örebro studentkår men hon nämner även engagemang som en viktig faktor.

-Främst krävs det att man vill kämpa för studentlivet!

Hon fortsätter med att nämna att dessa stora poster är heltidsarbeten som kräver 40 timmars arbetsveckor. Vilket innebär att de studenter som söker sig till dessa antingen måste ta ett studieuppehåll eller nyligen måste ha avslutat sina studier.

-Om man inte hittar en roll man själv vill söka så kan man nominera sina kompisar ifall man tror de skulle passa i en specifik roll, påpekar hon.

Självfallet är det en fördel att ha tidigare erfarenhet av studentkåren genom sin kårsektion eller på centralnivå till exempel men Hanna anger att det absolut inte är ett krav. Intresse och vilja det viktigaste.

-Du kommer få mycket ansvar och utvecklas mycket som person.

Örebro studentkår är den enade studentrösten och de tre rollerna som Ordförande, vice ordförande med studiesocialt ansvar och vice ordförande med utbildningspolitiskt ansvar bildar tillsammans presidiet. Hanna anger att presidiet utför stora delar av påverkande arbetet och utan studenter som är villiga att söka sig till dessa roller så kommer man inte kunna bedriva ett lika stort påverkande arbete gentemot Örebro universitet, kommunen och andra externa aktörer.

Man lär sig oerhört mycket oavsett om du söker en studentrepresentantspost eller ordförande för Örebro studentkår.

Slutligen uppmuntrar Hanna att studenter som är intresserade ska våga söka rollerna och våga höra av sig till valnämnden om de har några frågor.

 

Nomineringsperioden är öppen från och med 21 februari till 6 mars. Här kan du söka!

Bild: Martin Eriksson


Comments


bottom of page