top of page

Therese Svanström ”Alla kan inte få stöd under en inflation” 

Under tisdags eftermiddagen den 11 oktober så besökte Therese Svanström ordförande för Tjänstemännens organisation (TCO) Örebro studentkår. TCO är en centralorganisation för fackförbund men vad finns det för syfte för studenter att vara medlemmar i fackförbund och hur lyfter TCO studenternas situation via deras arbete?

Therese Svanström har själv studerat statsvetenskap på Örebro universitet och pratar väldigt högt om sin studietid här.

-Jag tyckte det var en sådan kreativitet i utbildningen på Örebro.

Hon ler när hon tänker tillbaka på minnena.

– Jag flyttade till Lund efter min kandidat men flyttade tillbaka när jag skulle läsa på magister nivå vilket jag tycker säger mycket om min upplevelse av Örebro som studentstad och kvaliteten i utbildningen. Det var öppenheten och framåtandan som jag tilltalades av.

När man är student kanske man inte gått med i ett fackförbund ännu. Vi frågar Therese varför hon tycker studenter ska gå med i fackförbund redan under studietiden. Hon anger att alla studenter så småningom ska ut i arbetslivet och som en förberedelse inför arbetslivet kan många fackförbund hjälpa till. Dem kan hjälpa till att guida in i ett arbetsliv utifrån den utbildningen man går på.

-Det finns mycket stöd att hämta även som student under din studietid. Du får en direkt kontakt med någon som sen i arbetslivet kan hjälpa dig i ditt yrke och din arbetsroll.

TCO är en påverkansorganisation och Therese anger att dem inför valet i samtal med politiker hade kompetensutveckling för yrkesverksamma och utbildningsfrågor som deras kärnfrågor.

-Vi ser att hela arbetsmarknaden är i en jättestor omställning. Vi kommer behöva kunskap genom hela vårt liv därför har vi drivit utbildningsfrågorna väldigt mycket.

Hon fortsätter,

-Dessutom ska det finnas tillräckliga resurser för att vi ska kunna bygga ut utbildningen så den motsvarar de behov som finns och det ska finnas tillräckligt med ekonomisk stöd till dig som individ.

När det kommer till den ökade inflationen anger Therese att det är något som dem har med sig i deras arbete.

-Både yrkesverksamma och studenter kommer att påverkas av inflationen och det kommer göra att det blir tufft för oss alla. Vi funderar på vilka grupper som kommer behöva mest stöd för att klara sig genom den här perioden av inflationen.

Därtill kommer inflationen påverka vilka lönekrav fackförbunden sätter nu framöver.

-Många av dem fackförbund som är med i TCO sitter och funderar på vilka lönekrav vi ska ställa nu när vi går in i en lönerörelse för att motsvara dagens läge så man klarar sig på den lön man har.

Hon anger att studenter är en grupp man kan behöva överväga ifall dem behöver extra stöd.

-Vi har inte tagit några sådana ställningstagande men det kan man ju fundera på. Vi har även sagt från politiskt håll att man måste prioritera, alla kan inte få stöd under den här perioden men det finns grupper som mer än andra kan behöva stöd under en hög inflation.

 

Bild: Örebro studentkår


1 visning

Opmerkingen


bottom of page