top of page

Sistaårsstudenten: ”Det är många som inte vet att de inte kommer få en examensceremoni”

Många ser det nog framför sig flera gånger under studietiden. Hur de sitter i en fullsatt föreläsningssal med sina kursare, lärare och anhöriga redo att ta emot sitt diplom och fira att de efter många års slit äntligen fått examen. Färre ser nog framför sig att de själva kommer få slita ännu lite mer för att ordna ett sådant firande. För vissa av universitetets program är detta verkligheten som väntar efter en avklarad utbildning. När ekonomistudenterna får ett stort firande i Aula Nova med tilltugg och tal från rektorn får de som studerar bland annat humaniora själva lägga ner tid och pengar för att anordna sin ceremoni. Lösnummer har träffat en student på ett program inom humaniora som just nu håller på att planera sin egen examensceremoni.

Anna, som egentligen heter någon annat, studerar sitt sista år på ett program inom humaniora. Hon tog i höstas på sig ansvaret för att ordna så att hon och hennes kursare ska få ett fint avslut på sin utbildning till sommaren. Hon hade sedan tidigare förstått att det funnits vissa otydligheter kring vem som är ansvarig för examensfirandet och ville därför vara tidig på bollen.

– Jag sökte först på ORU.se och hittade ingen information för oss som läser humaniora och tänkte därför att jag får kolla upp vad som gäller för mitt program, berättar Anna.

Anna väljer då att kontakta programansvarig via mejl.

– Hon var ganska tydlig med att programmet inte kommer anordna någonting, och att om vi vill ha en examensceremoni så är det något vi får rodda med själva.

Hon blev vidarebefordrad till studievägledaren för att få mer information om hur en examensceremoni vanligtvis ser ut. Där blev hon tipsad om att det brukar finnas tal och att lärare brukar bjudas in men återigen fick hon höra att detta var något de fick planera och verkställa själva.

– Då tänkte jag att det var dags att börja. Jag kollade först upp att det fanns ett intresse från min klass, och majoriteten verkade vara intresserade, och sen började jag leta upp salar på universitetet där det här firande skulle kunna hållas, säger Anna.

Hon hittade en sal i rimlig storlek för henne och hennes kursare och skickade ett mejl till schemabokningen redan i oktober för att be dem reservera salen. Hon fick som svar att de hade bokat salen, men att det kan komma att bli ändringar eftersom de är ansvariga för salbokningen för hela universitetet.

– Jag reagerade på det. De formulerade ett svar som antydde att det fanns andra program som kanske behövde vår sal under samma tid och att det inte spelade någon roll att jag var ute i god tid.

Genomgående har Anna upplevt att det har varit svårt att få svar på vad det är som gäller för henne och hennes kursare när de vill fira att de blivit klara med sin kandidatexamen till sommaren.

– Det är lite frustrerande. Jag upplever att det inte finns någon som vet så mycket om det och att det är konstiga frågor att ställa, säger hon.

– Det har inte känts som att det finns någon vilja från något håll att vi ska få en examensceremoni.

Den som söker på ”examensceremoni Örebro universitet” kommer inte hitta någon generell information. I stället kan man hitta informationen om att handelshögskolan anordnar ett stort firande i Aula Nova för sina studenter. 2022 erbjöds ekonomistudenterna tilltugg och tal från rektorn. Även ingenjörsstudenterna och lärarstudenterna får ett firande anordnat. För resten av programmen är det svårare att hitta information och flera av dessa kommer få stå för sitt eget firande.

Detta var något även Anna reagerade på.

– Det är lite provocerande. Jag kan förstå att det finns begränsade resurser, men det känns väldigt konstigt tycker jag när de även skriver på hemsidan att andra som tar en kandidatexamen kommer få tal av rektor, tilltugg och att de får ta med flera gäster.

– Det känns inte som ett slumpmässigt val om man får vara lite ärlig, säger Anna.

– När man gör den här typen av val, att ekonomistudenter och ingenjörsstudenter ska få en examensceremoni medan andra inte får det, upplever jag att universitetet tar ställning. Man väljer vissa och väljer bort andra.

Hon fortsätter: – Det är en form av extern kommunikation som sker när man gör på det sättet och man signalerar på till exempel hemsidan vilka program man prioriterar.

– Jag tror att det är många som inte vet om att de inte kommer få en examensceremoni, säger Anna.

Anna uttrycker att hon tycker att examensceremonin är ett viktigt kvitto på det hårda arbete man som student lagt ner under sin studietid och att hon önskar att detta var något som universitetet hanterade bättre. Hon avslutar:

– Örebro universitet har varit väldigt duktiga på introduktion och att välkomna nystudenter. Då tycker jag att det konstigt att man inte är lika mån om att ordna ett avslut, där studenterna får en bekräftelse på att man lagt ner mycket tid och mycket engagemang för att klara av sina studier och faktiskt har klarat det.

Efter intervjun med Anna uppdaterar hon om att hon genom ett samarbete mellan kårsektionen Corax och institutionen HumUS kommer få hjälp med att ordna en examensceremoni.

Hon skriver:

– Det känns både bra och roligt att HumUS och Corax har inlett ett samarbete angående avslutningar för program inom institutionen. På så sätt kommer programmen få möjlighet att fira sin examination och det känns skönt att universitetet/institutionen värderar ett avslut för sina programstudenter!

 

Bild: Pixabay


0 visningar

Kommentare


bottom of page