top of page

Säkerhetsenheten: Campus blir säkrast om vi jobbar tillsammans

I mitten av januari rapporterades flera mobilstölder på huvudcampus. Stölderna skedde genom en avledningsmanöver där den ena brottslingen hållit fram något för att dra till sig offrets ögon, medan den andra brottslingen tagit offrets mobiltelefon. Hur kan man som student förebygga stölder? Vad ska man göra om man ändå blir bestulen? Lösnummer har träffat universitetets säkerhetschef, Erik Nilsson, och biträdande säkerhetschef, Anna Eriksson, för att få svar på frågorna.

Säkerhetsenheten arbetar med de traditionella säkerhetsfrågorna som låssystem, brandsäkerhet och inbrottslarm. Även frågor om hot och våld hanteras. Helt enkelt handlar det om att göra universitetet till en trygg plats där studenter och personal ska trivas. Anna Eriksson, biträdande säkerhetschef, berättar:

– Det finns både studenter och personal som har en hotbild och skyddade identiteter när de kommer hit. Antingen vet vi det när de kommer hit och då försöker vi hjälpa dem med sina studier eller sitt yrke, eller att det sker något under tiden de är här. Vi försöker vara så trygghetsskapande som  möjligt och samarbeta med fastighetsbolag, socialen, polisen, vården och så vidare.

Erik Nilsson, säkerhetschef, tillägger att det handlar om trygghet för hela studentkollektivet. Bland annat ska man se till att campusområdet är upplyst, så att man ska känna sig trygg på campusområdet på kvällstid. Dessutom finns det personer som har eller får problem under studietiden. Vissa problem kan göra det svårt att klara sitt arbete eller sina studier, exempelvis stalkers.

– Rent mentalt bli man så körd i botten av sådana upplevelser. Då är vårt uppdrag att få dem att ändå känna sig trygga. Det kan handla om många olika åtgärder, och varje händelse är unik, menar Erik.

Generellt sker väldigt få brott på Örebro universitet, och det som skett nu kan ses som en brottsvåg som uppstår och sedan ebbar ut. När sådana händelser inträffar är säkerhetsenhetens ambition att genom målinriktat arbete stävja och avbryta de brottsliga handlingarna omgående.

Vad kan man som student göra för att förebygga stölder på campus? Erik tipsar om att man alltid ska ha koll på stöldbegärlig utrustning, de saker som går att sälja vidare.

– Sen behöver ju inte stöldbegärlig utrustning bara vara elektronik, det kan ju vara en dyr jacka. Håll koll på grejerna generellt sett, och var ordentligt misstänksam.

Eftersom brott är ovanligt på universitetet händer det att man som anställd eller student släpper garden när det gäller bevakning av sina tillhörigheter. Den här typen av trygghet är just det som säkerhetsenheten eftersträvar, men den kan också skapa lite för godtrogna studenter. De stölderna som skett nyligen är dock annorlunda.

– En sådan här sak som dessa studenter råkat ut för, där har man tagit det en nivå till. Det kan ju vara ligor som åker runt, och då kör man stad för stad, område för område och flyttar på sig. Vi har bra kontakt med polisen här i Örebro.

Erik tipsar om att vara vaksam på avvikande beteenden. När man upptäcker ett märkligt beteende eller något som inte tillhör det vanliga, kan en varningsklocka ringa. Annars tar det några minuter innan man ens upptäckt att man blivit bestulen.

– Men man ska ju inte misstänkliggöra alla andra studenter, bara vara vaksam på avvikande beteenden. Sådant som vi inte möts av dagligen. Kan vi identifiera det då har vi också sannolikt lyckats dra till en extra gard i vårt eget tankesätt.

Han poängterar också att studieplatser är hårdvaluta, det är förståeligt att man inte vill ta med sig sina saker om man bara ska gå för att köpa kaffe. När man kommer tillbaka är platsen sannolikt tagen av någon annan. Det gäller också personliga tillhörigheter som kan vara tagna av någon annan.

– Är man några stycken, gå i omgångar och be kompisar hålla koll.

Vad ska man göra om man ändå blir bestulen? Anna berättar att en polisanmälan inte är akut, utan det viktigaste är att man spärrar sitt bankomatkort.

– Har du ett körkort ska du spärra det. Då blir dina personuppgifter spärrade också. Om man har passerkort på universitetet så behöver man ju få ett nytt, och det kan man fixa här hos oss.

När det gäller mobiltelefon är det viktigt att spärra abonnemanget. Det går också att spärra mobilens IMEI-nummer, som är det unika ID-numret för varje telefon. Det görs i kontakt med operatören och när det spärras blir mobilen obrukbar.

– Man kan också göra en stöldanmälan på nätet. Den kommer sedan på posten efter 2-3 dagar, och det är ofta den som försäkringsbolaget vill ha, berättar hon.

Säkerhetsenheten är alltid tacksam om man som utsatt för brott hör av sig och berättar om det man råkat ut för. Då har de möjlighet att kartlägga problemet för att se om det handlar om en engångsföreteelse, eller om ett mönster finns. Erik påpekar att säkerhetsenheten inte ersätter stulna saker (förutom passerkort).

– Men vi har ett ansvar att bidra till att miljön här är så trygg och säker som möjligt. Är det så att vi har vågor av problem som rullar in vill vi naturligtvis försöka stävja dem, och att medvetandegöra problemet är ett verktyg som vi har.

Anna menar att campus blir säkrast om vi jobbar tillsammans; studenter, personal, polis och vårt vaktbolag Securitas.

– Bäst resultat blir det när vi jobbar tillsammans. Det låter som en klyscha men tillsammans är vi starka med många ögon och öron, som bidrar och ger akt på avvikelser och jobbar för säkerheten och tryggheten på campus!

Har du själv råkat ut för eller vet något om brott på universitetet? För att komma i kontakt med säkerhetsenheten kan du maila sakerhet@oru.se, eller ringa/knacka på i Teknikhuset.

1 visning

Comments


bottom of page