top of page

Reportage: En tillflykt till förmånliga matpriser

Ingen har kunnat undgå de höga priserna på campus, lösnummer har därför pratat med kårhusets kafé om deras syn på situationen. Efter att en stor del av kårhusets verksamhet lagts på is under pandemin, har verksamheten nu börjat blomma igen. Stora visioner finns hos kårhusets ledning, som främst begränsas av personalmässiga orsaker. “Vi vill erbjuda väldigt förmånliga priser så att man ska ha möjlighet att köpa en lunch eller macka eller kaffe om man inte har med sig”.


Under torsdagen den 5 oktober träffade Lösnummer, Kårhusets verksamhetsledare Emilia Malm och en av Kafé kårens kaféansvariga Manali Wallman. De berättade om kaféet, dess visioner och hur det är att arbeta hos dem. Kaféets låga priser och lugna studiemiljö har väckt en affektion kring platsen och verksamhetsledare Emilia vill gärna fortsätta låta kaféet växa. Det finns stora visioner, men tillkommande det, mycket jobb och en hög satsning på rekrytering. Vi frågade därför Emilia och Manali kring detta:


Introduktion av intervjuperson 1, Emilia Malm:

Emilia heter jag. Jag jobbar just nu här på heltid och jobbar framför allt som verksamhetsutvecklare. Så jag jobbar i alla olika led, kan man säga, men främst med att utveckla verksamheten så att det kan bli bättre för både gäster och personal. Så allt ifrån strategiskt till det operativa nere på golvet.


Arbetsmiljö, hur känns arbetsmiljön i kaféet, framför allt för de som jobbar där?

Kaféet är en av våra lugnare verksamheter, det är ett lägre samtalsklimat, det är oftast lite färre personer än när vi har en full nattklubb och det är inte lika mycket ljud. Så jag skulle säga att kaféet är ett väldigt bra pass att börja om man är ny. Då får man chansen att komma in och jobba ett kaffépass där man i lugn och ro får se lokalen, lära sig hitta vart allting är, lära sig kassasystem m.m. Du har tid att stå och prata med dina gäster och “connecta” på ett sätt. Så jag skulle säga att arbetsmiljön på kaféet är väldigt bra i min mening. Och vi jobbar ju såklart väldigt mycket för att arbetsmiljön ska vara bra, det är vår prio “ett” både för gäster och personal.


Finns det några andra områden eller visioner som ni vill utveckla för kaféet?

Kaféet är ju en otroligt viktig verksamhet för kåren. Vi jobbar väldigt hårt för att Örebro kårhus inte ska symboliseras med fest och alkohol, utan snarare att det ska vara ett hus för alla studenter. Vi brukar säga att det ska vara den självklara mötesplatsen på campus. Dit du ska kunna komma oavsett vilken kårsektion du tillhör eller vad du studerar. Vi har börjat öppna upp kaféet nu efter pandemin mer och mer. Vi gör det i olika etapper för att vi ska hinna med, då främst personalmässigt. Vår verksamhet styrs efter hur många som faktiskt vill engagera sig hos oss. Så just nu kör vi över lunchtid mellan 09:30 och 13:00 tisdagar, onsdagar och torsdagar för det är då flest människor är på campus. Vår vision är att vi ska kunna ha öppet hela dagen, måndag till fredag. Då kommer arbetspasset att vara uppdelat i två skift, antingen jobbar du förmiddag eller eftermiddag. Detta öppnar upp för att studenterna ska kunna nyttja kaféet som en studiehörna hela dagen.


Angående serien som lösnummer tidigare som fokuserat på priserna på campus. Hur ser ni på prisbilden på campus och vilka mål har ni?

Vårt syfte och allting vi jobbar med, i alla våra verksamheter och som är övergripande för hela Örebro kårhus, är att vi ska vara ett studentvänligt ställe att komma till. Vi värnar verkligen om studenternas plånbok och budget. Vi vill kunna erbjuda väldigt förmånliga priser så att man ska ha möjlighet att köpa lunch, en macka eller kaffe om man inte har eget med sig, så vi försöker hålla nere priserna så gott som möjligt. Detta är genomgående för kaféet samt våra andra verksamheter. Sen kan man komma till oss och handla även om man inte är student och kårmedlem. Vi kan fortfarande erbjuda förmånliga priser för till exempel lärare på campus.


Vi är väl medvetna om studenternas budget idag och att den kan vara väldigt begränsad, i och med matpriser och inflation. Det blir ett viktigt segment att vi faktiskt kan erbjuda bättre priser så att man fortfarande har möjlighet till att köpa mat hos oss, i och med att vi är nära studenterna och träffar dem varje dag. Vi har utvecklingsmöten, vi följer upp och frågar efter varje pass, om någon har feedback eller liknande. Det är en väldigt stor möjlighet att faktiskt påverka hur man vill ha det här på Örebro kårhus också om man är personal.


Emilia Malm, verksamhetsutvecklareIntroduktion av intervjuperson 2, Manali Wallman:

Hej, jag heter Manali Wallman och är kaféansvarig på kårhusets kafé. Mitt jobb är att ansvara för de idéella och hjälpa till att instruera nya trainee´s till kaféet.


Hur är det att arbeta på kaféet och vad får du ut av den upplevelsen?

Jag känner att jag får ut mycket av det sociala här både som kaféansvarig när jag jobbar, men också när jag kommer hit som gäst eftersom jag känner de som jobbar i kaféet. Kaféet ger mig något att göra utöver studierna. Mitt program kräver inte alltid att jag är på plats dagligen vilket gör kaféet till ett bra deltidsjobb då det är lokaliserat på campus.


Som kaféansvarig bär man på ansvaret, det är det som är roligt, att man har ansvar över de idéella men också över hur passet går. Vi får koll på rutiner och chansen att vara med och utveckla kaféet, vi arbetar nära Emilia och utvärderar hur passen går.


Vilken upplevelse får de idéella av att jobba?

Jag håller med Emilia om att det här är lite lugnare verksamhet så jag tror att det kan vara skönt som första pass att arbeta här. Det är lugnare och därmed enklare att få koll på allting, disk, kassor med mera.


Manali Wallman, kaféansvarig


Reportrar: Albin Olofsson & Hugo Stenborg

Fotograf: Albin Olofsson & Hugo Stenborg


176 visningar

Commentaires


bottom of page