top of page

Psykologstudenten om mentorsarbetet på Funka: “Det är väldigt tillfredsställande för mig”

Stödfunktionen Funka är till för att förbättra förutsättningar till en lyckad studietid för studenter med funktionsnedsättningar. Lösnummer har kontaktat Emmelie Bäck som är mentor på Funka för att ta del av hennes upplevelse av att jobba som mentor på Funka.

Emmelie Bäck studerar psykologprogrammet och har varit mentor hos Funka sedan februari förra året. Hon har just nu tre studenter som hon träffar regelbundet via zoom av praktiska skäl.

Det jag gör är att jag sitter med mina studenter som jag har fått tilldelat mig och går igenom vad de har för olika typer av uppgifter i sina kurser, förklarar Emmlie.

Emmelie såg en annons i en facebookgrupp för psykologstudenter att Funka sökte just studenter vid deras program, men var just då uppe i sin praktik. Hon hörde av sig ändå och meddelade att hon gärna ville hjälpa till men att tiden inte fanns just då.

Emmelie säger att hon tyckte att det var väldigt roligt att arbeta med samtal och terapi under sin praktik vilket utvecklades till något hon gärna ville fortsätta med.

Hon förklarar:

En del av motivationen till att jag vill engagera mig i Funka är att jag känner många som har neuropsykiatriska diagnoser där jag ser att det gör skillnad att ha någon som hjälper till med strukturen. Även den lilla strukturen kan ha stor effekt.

– Från att träffa en student där allt går dåligt, och som misslyckas med alla tentor, för att sedan se att de plötsligt klarar alla tentor, säger Emmelie med glädje i blicken.

– Det är väldigt tillfredsställande för mig. 

Emmelie tycker mycket om att kunna hjälpa sina studenter och se dem utvecklas.

Även om det inte är jag som gör det stora jobbet, det är det eleverna som gör, så gör min hjälp stor skillnad för dem. 

Emmelie skulle absolut rekommendera andra att söka sig till Funka som mentorer.

Men jag tror att det finns en poäng med att Funka framför allt söker studenter på exempelvis psykolog– och socionomprogrammet, förklara hon.

– De söker oftast studentgrupper som jobbar med terapi eller samtalsstöd, men också pedagoger. 

Att jobba som mentor för Funka är inte alltid lätt säger Emmelie.

Eftersom man har en person framför sig med unika utmaningar och behov måste man ska hitta olika sätt att anpassa deras studier på. 

Emmelie önskar ibland att hon skulle kunna göra mer för att hjälpa sina studenter. Hon berättar att hon gärna hade haft en större möjlighet att anpassa studierna för sina elever, t.ex. genom att ge ut mer information innan examinationer eller se till att de får spela in sina föreläsningar.

Jag önskar att jag hade mer mandat där men det kan vi mentorer inte påverka, berättar Emmelie.

-Jag kan också tänka mig att det vore bra att komma ut med mer information om Funka till de som behöver, fortsätter Emmelie

Hon tror att det är många som anser att de inte är ‘sjuka nog’ för att söka stöd från Funka.

– Det är viktigt att nå ut till de som faktiskt har det svårt, tycker Emmelie och avslutar.

– Man ska inte behöva lida i ensamhet med sina studier. Det finns stöd att få.


2 visningar

Comments


bottom of page