top of page

PARTIDEBATT: VI HAR INTE LYCKATS MED BOSTADSPOLITIKEN – STUDENTER HAR TVINGATS TÄLTA

Hos moderatorn finns frågor rörande studentbostäder, psykisk ohälsa, och transport – på kårhusets scen debatterar kommunpolitikerna bara några månader innan riksdagsvalet. Framför de samlas en salig blandning av studenter, kårmedlemmar och andra intressenter. Efteråt intervjuas politikerna som bjuder på sina hjärtefrågor ”så ska vi gynna örebrostudenterna”.    

Aktuellt under debatten är studenternas bostadssituation. Centerpartiet inleder och vill lätta upp reglerna för andrahandsuthyrning. Vänsterpartiet vill stärka kommunala bostadsbolaget ÖBO, och Moderaterna önskar driva på pragmatiska byggregler som skulle innebära lägre hyreskostnader. Samtidigt vill Liberalerna öka samarbetet mellan universitetet och kommunen. 

Vi i kommunen har inte lyckats med bostads-biten. Man säger att ÖBO har en garanti, men vad är garantin värd när studenter får bo i tält. Det var kaos för ett tag sedan, och nu vill vi ha ett tydligare samråd mellan universitetet och kommunen för att säkerställa bostadsplatser, något som kan öka tryggheten bland studenterna, inleder Patrik Jämtvall, Liberalerna. 

Kommenterar bostadssituationen gör även Vänsterpartiet.

Det är relevant att tala om hur privatiseringen av bostadsmarknaden lett till utförsäljning av studentlägenheter som i värsta fall resulterar i orättvisa hyressummor för studenterna, vi bör därför stärka allmännyttan, ÖBO, säger Nadja Pasent Awad, Vänsterpartiet. 

I diskussionen om studentbostäder fortsätter Sverigedemokraterna med förslag på åtgärder som skulle underlätta för studenterna. 

ÖBO behöver bygga fler ettor, vi har även pratat om stimulansbidrag, och att studentlägenheter ska få klassas som elevhem för att minska fastighetsavgiften, vilket i slutändan skulle göra att studenterna får mer pengar kvar i plånboken, säger Helena Ståhl, Sverigedemokraterna

När frågan om psykisk ohälsa tas upp, står politikerna enade och vill satsa på studenternas välmående. Moderaterna tycker att skolan bär stora möjligheter att bygga starka och trygga individer, och Vänsterpartiet vill öka samarbetet mellan kommunen och studentkåren för att kunna erbjuda effektivare hjälp om så önskas. Fler förslag är att satsa på fritidsaktiviteter och Örebro som stad. Tanken är att öka gemenskapen, något som spås positivt för den mentala hälsan. Det talas även om närheten till vården. 

Vi behöver möjliggöra för studenterna att kunna söka vård hos vårdcentraler istället för att behöva gå till ett sjukhus. Det måste också finnas större möjligheter till samtalsstöd, och det även på distans. Tillsammans kan vi ta bort stigmat som finns kring psykisk ohälsa och försöka stärka gemenskapen, säger Lukas Forsberg Bernevång, Kristdemokraterna.  

Sista punkten på dagordningen – transport. Här talas om huruvida en ökad trygghet skulle få fler att cykla istället för att ta bilen, något som skulle ha en positiv inverkan på miljön. Politikerna diskuterar således om bättre belysning, kamerabevakning och fler ordningsvakter, kan få fler att välja andra transportmedel. Liberalerna vill satsa på effektivare infrastruktur, så vill även Centerpartiet som önskar underlätta för fler gångare och cyklister. Vänsterpartiet talar om bussbiljetspriserna, och närmare bestämt biljettens giltighetstid

den bör gälla längre än en timme för studenter. Avslutar gör Socialdemokraterna som vill göra Örebro ännu lättare att ta sig runt i. 

Vi bör satsa på kollektivtrafiken. Det handlar om den fysiska gestaltningen och att öka tillgängligheten i staden, säger John Johansson, Socialdemokraterna.

PARTIDEBATT 21 APRIL


1 visning

Comments


bottom of page