top of page

NOTIS: STUDENTKÅREN HAR EN NY ORDFÖRANDE

Anna Olsenius har valts in som ordförande för Örebro studentkår under verksamhetsåret 23/24.

Örebro Studentkår har haft ordföranderollen vakantsatt sedan 19e april. Fullmäktige, som är en del av Örebro studentkår, har varit med i sökandet efter en ny kandidat till ordföranderollen.

Under juni månad anmälde Anna Olsenius sitt intresse för den vakantsatta posten, där fullmäktige bokade in extrainsatt möte som hölls under eftermiddagen den 26e juni. Tolv ledarmöten deltog på det digitala mötet och posten fann bifall med tolv röster. Detta innebär att Örebro studentkår har hittat en ny ordförande för verksamhetsåret 23/24.

Det känns riktigt roligt att få detta förtroende. Jag ser fram emot att fortsätta det arbete som William har påbörjat under året, berättar Anna.

Reporter: Fanny Huss

Foto: Fanny Huss

Comments


bottom of page