top of page

NOTIS: NEXUS - NYA KÅRSEKTIONEN

Det har under en tid talats om att skapa en kårsektion för utbytesstudenterna vid Örebro universitet. Efter många möten och diskussioner har nu beslutet fastställts, där kårsektionen Nexus kommer ersätta ESN.Lösnummer fick chansen att träffa Örebro studentkårs ordförande, Anna Olsenius, för att få svar på diverse frågor om den nya kårsektionen:


Vad är syftet med att tillsätta en ny kårsektion?


Syftet är att kunna fånga upp utbytesstudenter på ett bättre och tydligare sätt. Dels gentemot dem, men också för att skapa en tydlighet för kårsektionerna som redan finns.


Kommer det bli någon märkbar förändring för de resterande kårsektionerna, samt alla andra studenter?


– Den största förändringen för kårsektionerna är utbildningsbevakningen, där de kommer behöva prata med utbildningsbevakare i nya kårsektionen Nexus. Det är dit de internationella studenterna kommer vända sig med utbildningsfrågor och koordinera sig till rätt institution.


När kommer Nexus startas upp? Blir det redan till den kommande höstterminen?


– Jajamen! Beslutet är att inrätta Nexus från 1/7, till och med första fullmäktige i höst. Detta för att stadgeändringar behöver gå igenom två fullmäktigemöten.


På tal om namnet, Nexus. Vad står namnet för och var kommer det ifrån?


– Det betyder knytpunkt eller en sammanlänkning mellan två eller flera saker. En central fokuspunkt, betyder det på latin. Detta är valt för att det sker utbyten, där vi vill att den nya kårsektionen ska bli som en knytpunkt för utbytesstudenter. Även för internationella studenter på masternivå.


Nu när det tillsätts en helt ny kårsektion som ersätter ESN, vad kommer hända med ESN?


– ESN kommer ha ett extrainsatt årsmöte, nu i eftermiddag faktiskt, där de har föreslagit att lägga ner ESN Örebro. Detta för att istället bli Nexus.


När vi tackat Anna för intervjun, hålls det extrainsatta årsmötet för ESN samma eftermiddag. Efter mötet har det, officiellt, beslutats om att lämna ESN Örebro och gå över helt till Nexus.


Reporter: Fanny Huss

Foto: Filip Vigren

227 visningar

Comments


bottom of page