top of page

MFÖ BLEV ALDRIG EN KÅRSEKTION- NU VILL DE BLI EN EGEN STUDENTKÅR

Under förra verksamhetsåret arbetade en grupp inom Medicinska Föreningen Örebro för att legitimera läkarstudenternas studentpolitiska röst genom att ge dem en större plats i Örebro studentkår. De ville bryta sig ur Serum och bilda en egen kårsektion. Möjligheten gavs från Fullmäktige- om vissa krav uppfylls. Mot slutet av året var projektet nedlagt. Nu vill föreningen istället bryta sig ur Örebro studentkår och den första april i år skickade de in en ansökan om kårstatus. Lösnummer har intervjuat MFÖ:s ordförande Anton Lind för att höra mer om vad som låg bakom det banbrytande beslutet.

När Lösnummer mot slutet av föregående verksamhetsår intervjuade MFÖ var stämningen något uppgiven hos de tre drivande i projektet att bli en kårsektion. De hade kämpat hårt, men inte lyckats hitta ett sätt att uppfylla alla FUM:s krav, och var redo att lämna över uppgiften att öka läkarstudenternas studentpolitiska inflytande till nästa generation. Nuvarande ordförande för MFÖ:s styrelse Anton Lind berättar om arbetet under verksamhetsåret:

– Jag tillträdde som ordförande förra året, strax efter att pandemirestriktionerna hade lättat. Fokus då låg väldigt mycket på att starta upp den omfattande verksamhet vi hade haft innan pandemin. Arbetet med den här ansökan började senare under hösten då vi tillsatte en arbetsgrupp som skulle titta på föreningens framtid.

Arbetsgruppen övervägde först ännu en gång möjligheten att bli en kårsektion men vände sig sedan mot alternativet att ansöka om att få bli en egen studentkår.

– Vi började titta på kriterierna för att erhålla kårstatus och insåg att vi hade möjlighet att få en godkänd ansökan. Detta gjorde att vi påbörjade den här processen och ganska strax efter tillkallade vi till ett extrainsatt årsmöte där medlemmarna fick rösta, säger Anton.

Medlemmarna röstade för att skicka in en ansökan och den första april skickades ansökan in. Nu väntar MFÖ på svar.

Anton berättar om bakgrunden till ansökan och uttrycker att han är övertygad om att det skulle leda till en bättre studietid för studenterna på campus USÖ om den beviljas.

– Det finns ett väldigt stort engagemang bland våra studenter och det är något vi vill ta vara på. Vi ser en väldigt stor potential i att bli en studentkår.

Han vill även belysa ett bredare perspektiv och förklarar att han tror att flera studentkårer skulle gynna alla studenter vid Örebro universitet.

– Det skulle leda till ett rikare studentliv där det går att starta upp pubverksamhet och studentkaféer. Jag tror även att det skulle hjälpa Örebro att bli tydligare profilerat som en studentstad än vad den är idag. Min vision är att detta på lång sikt ska bidra till att berika studentlivet i Örebro.

MFÖ har under sin tid som förening haft en begränsad kontakt med Örebro studentkår, vilket Anton beklagar sig över. Tidigare har samarbetet endast sträckt sig till enstaka pubrundor med enskilda kårsektioner, men Anton tror och hoppas att en beviljad kårstatusansökan kan stärka relationen till Örebro studentkår.

– Vår förhoppning är att vi ska kunna ha ett samarbete med Örebro studentkår i framtiden och att det ska finnas en god kontakt. Han fortsätter: – Vi har fått höra att vissa tycker att det är isolationistiskt att vilja bli en egen studentkår, som om läkarstudenterna vill vara för sig själva på sitt campus, men det är egentligen inte sanningen. Vår vision är faktiskt det motsatta och vi tror att det här skulle kunna föra oss närmare alla andra studenter på universitetet och även Örebro studentkår. Det är vår förhoppning med ansökan.

Senare i veckan kommer beskedet om huruvida ansökan om kårstatus har blivit beviljad. Kommer MFÖ bli en egen kårsektion?

Anton säger: – Jag är optimistisk. Såklart kan ansökan bli nekad men jag är hoppfull att den kan gå igenom. Vi har även haft nära kontakt med institutionen här och de har varit positivt inställda till ansökan och stöttande i processen.

Han fortsätter med att blicka framåt mot det arbete som skulle krävas framöver om ansökan skulle beviljas.

– Vi står inför väldigt många utmaningar. Man lurar nog sig själv om man tror att det skulle vara enkelt att starta upp en studentkårsverksamhet. Men jag tror att med det engagemanget och det driv som finns hos våra studenter skulle vi nog klara av att ta oss an den stora arbetsbördan som skulle ligga framför oss.

Avslutningsvis vill Anton påpeka MFÖ:s betydelse för läkarstudenterna och varför en ansökan om kårstatus varit rätt väg att gå.– En väldigt stor del av läkarstudenterna väljer MFÖ och är betalande medlemmar. MFÖ har fyllt ett sorts studiesocialt vakuum här. Örebro studentkår, och i förlängningen Serum, har kanske inte lyckats nå ut till campus USÖ fullt ut. MFÖ har blivit föreningen som läkarstudenterna väljer att vara med i.


Commentaires


bottom of page