top of page

MEDICINSKA FÖRENINGEN ÖREBRO NEKAS KÅRSTATUS

Under den 27 april samlades universitetsstyrelsen för att besluta om vem som ska ges kårstatus och få representera studenterna på de olika institutionerna på Örebro universitetet. MFÖ (Medicinska föreningen Örebro) sökte kårstatus för att få möjlighet att representera studenter vid Institutionen för medicinska vetenskaper. Deras ansökan nekas och Örebro studentkår ges fortsatt kårstatus för de tre kommande åren. Anton Lind ordförande för MFÖ och Emilia Malm ordförande för Örebro studentkår uttalar sig om beslutet.

Anton Lind ordförande för Medicinska föreningen Örebro ger sin kommentar över mejl den 28 april, dagen efter beslutet tagits.

“Jag beklagar gårdagens beslut från universitetsstyrelsen och delar inte universitetets åsikt att ÖS är de som har bäst förutsättningar att representera studenter vid IMV. Vi kommer under veckan titta på ifall det är intressant för oss att överklaga det här beslutet.

Jag är oavsett utfall stolt över allt arbete som styrelse och medlemmar har lagt ner under det här året och om inte annat så anser jag att vi har lagt en väldigt bra grund ifall att det här är en fråga som medlemmarna i framtiden vill fortsätta driva.”

Emilia Malm ordförande för Örebro studentkår delar med sig av sin kommentar på beslutet.

-Universitetsstyrelsen har beslutat att Örebro studentkår ska fortsätta erhålla kårstatus för samtliga studenter och doktorander vid Örebro universitetet under de tre nästkommande åren.

Hon fortsätter,

-Vi tycker att det är jätteroligt att vi får fortsätta representera alla studenter och även fortsätta de arbetet vi påbörjat.

När det kommer till framtiden så går Emilia in på att de just nu har en tajt dialog med kårsektionen Serum för att kolla närmare på hur de kan inkludera alla.

-Dialogen med Serum som kårsektion är kring svårigheterna i att vi befinner oss på två campus. Det är något vi diskuterar med Serum och försöker finna lösningar på tillsammans.

Emilia avslutar,

-Vi är såklart även öppna för ett samarbete mellan oss och Medicinska föreningen Örebro.

————————————————————————————————————————————————————– Lösnummer har begärt ut universitetsstyrelsens protokoll från mötet 27/04/22 där anledningar och resonemang till beslutet står inkluderat men har ännu inte fått ta del av dokumentet.


Comments


bottom of page