top of page

Många underkända flyttstädningar vid terminsslut

Vid terminsslut är det många som flyttar från sina studentbostäder och Örebrobostäder kan i och med det räkna med flera undermåliga flyttstädningar, anmärkningar på bostäders skick och avsaknad av möbler.

Örebrobostäder har 2 214 studentbostäder i Örebro vilket innefattar såväl rum i korridor som singelboende och delad lägenhet – både möblerat och omöblerat. Vid inspektion i samband med avflyttning ska både städning, bostadens skick samt eventuellt möblemang kontrolleras och små missar här och där hör till vanligheten. Lösnummer har pratat med en av Öbo:s studentbovärdar, Pierre Lundberg, om situationen.

Vid städbesiktning i och med utflytt är det många som får nedslag, men det största problemet är snarare att folk inte bokar någon besiktning alls, belyser Pierre. – I sådant fall sker inspektionen efter att hyresgästen flyttat ut och då har man liten chans att åtgärda de brister som hittas.

Vanliga missar är att golvbrunnen inte är rengjord samt att det inte är putsat mellan fönsterrutorna. Anmärkningar kan leda till att hyresgästen blir betalningsskyldig och speciellt dyrt blir det om en målare måste anlitas, då minimibeloppet är på 716 kronor. Ofta rör det sig om borrhål vilka ska åtgärdas med spackel och målarfärg. – En del gör det inte alls och andra tar alldeles för mycket spackel runtomkring utan att slipa eller måla över, berättar Pierre.

Något som ofta glöms är att samtliga fasta lampor så som i hall och badrum ska vara i fungerande skick vid utflytt. Även saknade möbler är vanligt, vilket enligt Pierre blir dyrt. – Jag tror att folk generellt inte vet hur dyra möblerna är som vi köper in. Saknas det möbler debiteras hyresgästen för det.

Inför flytt tipsar Pierre att det bästa är att i god tid höra av sig till sin bovärd för bokning av städbesiktning. En checklista för städning finns på Öbo:s hemsida vilken är ett bra hjälpmedel för att bli godkänd.

/ Antonia Andersson Skribent & fotograf

0 visningar

Comments


bottom of page