top of page

Många kritiserar, ingen agerar

Sobraiten Johanna Åkesdotter-Sundquist riktar stark kritik till Örebro studentkår i en debattartikel den 30 mars. Jag vill stämma in i kärnpunkten: Örebro studentkår är lama, fega och uppfyller alltså inte dess egentliga uppdrag. Det står klart att det behövs förändring, men har Åkesdotter-Sundqvist bidragit till detta?

Örebro studentkår finner sin legitimitet i de studiesociala aktiviteterna och är på många sätt framgångsrik på det området. Inget fel med det. Den andra viktiga, om kanske viktigaste uppgiften som en studentkår har är att ”bevaka och medverka i utvecklingen av utbildningen” (Högskoleförordningen 4 kap. 9 §). Vad har Örebro studentkår gjort konkret där?

Några exempel: – Det var supervalår förra året och Örebro studentkår skulle göra en politisk handlingsplan. Ingenting hände. – Ungefär 40 % av alla centrala studentrepresentantposter är besatta. Studentkåren tänker inte göra något extra för att få dem fyllda, enligt besked. – Hur kan vi se förändringar i stadsutveckling med studentperspektiv? Billigare kollektivtrafik? Fler cykelleder? Attraktivare grönområden? Örebro studentkår lyser med sin frånvaro i region- och lokalpolitiken. – Rapporten om lärarledd tid visade att de flesta studentar har för lite tid med sina lärare. Örebro studentkår vågar ändå inte ta upp frågan till Sveriges Förenade Studentkårer (SFS). – Örebro studentkår vill inte att universitetet ska vara mer delaktig i informerandet av att det finns studentrepresentantplatser tillgängliga enligt tydliga fullmäktigebeslut. – Lösnummer ska vara till för att granska universitetet bland annat. Var finns de artiklarna?

Johanna Åkesdotter-Sundqvist önskar, liksom jag, ett modernt system för studentinflytande. Lång är vägen dit. Det kräver systematiskt engagemang. Det engagemanget har inte setts av Åkesdotter-Sundqvist. Var fanns du på alla sammanträden? När inkom dina motioner och interpellationer?

Många vill kritisera. Men ingen vill göra något. Nu är det dags att göra något, när vi har chansen. Örebro studentkår måste bli den kraft alla studenter kan lita på.

/ Simon Holmström tillförordnad ordförande för kårsektionen Corax

1 visning

תגובות


bottom of page