top of page

LÖSNUMMERS AVGÅENDE CHEFREDAKTÖR- “ERFARENHETEN JAG TAR MED MIG ÄR YTTERST VÄRDEFULL”

För snart två år sedan tog Lösnummers chefredaktör Attessa Nilsson beslutet att söka till den post som skulle komma att leda in henne på en ny riktning i karriärren. Nu börjar hon förbereda sig på att avgå till sommaren och har en ny inställning till de studier hon för två år sedan var ganska trött på. Hon hoppas kunna lämna över det viktiga uppdraget till en ny skriv- och journalistikintresserad person.

Attessa sökte först till Lösnummer tidigt på våren 2020.

Jag hade precis kommit tillbaka från mina utlandsstudier och ville engagera mig mer i studentlivet. I och med mitt intresse för litteratur och skrivande kändes studenttidningen som en attraktiv plats att få chansen att uttrycka sig skriftligt, berättar hon.

När hon bara hade varit med i redaktionen i några få veckor valde Attessa att söka till posten som vice chefredaktör. Till hennes glädje fick hon den.

Det är intressant att tänka tillbaka på den tiden då jag endast trodde att detta skulle bli en liten extragrej bredvid studierna, berättar hon.

Efter 1,5 år i redaktionen för Attessa så beslöt sig den dåvarande chefredaktören att avgå efter två år i rollen.

Jag blev uppmanad att söka men var tveksam till en början. Man känner en press att ta examen så snabbt som möjligt och komma ut i arbetslivet.

Hon beskriver dock att hon hade blivit skoltrött i och med att hon börjat studera direkt efter gymnasiet. Mållinjen blev därmed svår att ta sig över och hon insåg att jobbet som chefredaktör både kunde vara givande och fungera som en paus från studierna.

Jag tog därmed beslutet att söka i slutändan och det var ett riktigt bra val, berättar hon.

Hon anger att hon pluggade ekonomi tidigare men insåg i och med arbetet i studenttidningen att hennes intresse låg närmare kommunikation i dess olika former.

Attessa Nilsson


Rollen som chefredaktör kommer med mycket ansvar. I rollen är man ansvarig utgivare och därmed även högst ansvarig över tidningen. Arbetsbördan beskrivs som tung i perioder men jobbet erbjuder en stor flexibilitet då man har möjlighet att lägga upp sina arbetstimmar som man själv vill.

-Vissa saker måste göras i tidningen och om ingen annan kan göra dem hamnar dem oundvikligen på dig vilket gör att du konstant pushas utanför din bekvämlighetszon.

Attessa beskriver att även om arbetet varit utmanande har hon lärt sig otroligt mycket längst vägen.

-Erfarenheten jag lämnar Lösnummer med är ytterst värdefull. Som ansvarig över en en studenttidning har jag fått både lära mig om journalistik, hantera ledarskapsrollen samt den organisatoriska delen, berättar hon.

Hon fortsätter,

-Vad jag inte visste när jag först sökte mig till Lösnummer var hur passionerad jag skulle komma att bli kring studentjournalistik.

Under de senaste månaderna har hon återvänt till studierna och pluggar nu retorik på sidan av arbetet. 

-Vilken otrolig skillnad det är att kliva in i klassrummet med den här nya arbetslivserfarenheten. Jag har en helt ny uppskattning för studierna och jag känner mig främst även mer kompetent, anger hon.

Hon avslutar med att uppmuntra andra att söka sig till de arvoderade rollerna i Örebro studentkår då hon anger att det är ett utmärkt sätt att få erfarenhet och differentiera sig från andra i sin bransch. 

Tröskeln är relativt låg in i organisationen i jämförelse med många andra jobb vilket gör det till ett utmärkt första jobb.


Comentarios


bottom of page