top of page

LÄNSTRAFIKEN INFÖR STUDENTRABATT FRÅN OCH MED 8 MARS

Örebrostudenternas längtan efter studentpriser på bussbiljetterna växer och många har väntat otåligt på att en rabatt ska införas. Idag är nyheten här, studentrabatter på periodbiljetter kommer att börja gälla från och med 8e mars. Kristin Törnqvist, vice ordförande på Örebro studentkår, kommenterar nyheten och berättar om vägen som lett hit. 

Örebro studentkår har sedan verksamhetsåret 19/ 20 haft en aktiv dialog med Länstrafiken för att föra studenternas talan. Dialogen har främst rört prissättningen och möjligheten att införa studentrabatt. Kristin Törnqvist, vice ordförande med utbildningspolitiskt ansvar för Örebro studentkår, har varit aktiv i arbetet om att förbättra studenternas resmöjligheter. Hon beskriver studentkårens ståndpunkt så här:

– Vi anser att det borde gå fler bussar mellan våra campus och att det absolut är läge för Örebro som stad att få kollektivtrafikpriser för studenter. Det är något som många andra städer, som säger sig vara framstående studentstäder, har. Det blir därför attraktivt både för att locka nya studenter och för att studenter ska välja att åka kollektivt.


Kristin Törnqvist, vice ordförande på Örebro studentkår


Hon berättar vidare om arbetet och en ökad samarbetsvilja från Länstrafiken.

– Initialt i processen mötte vi en aning motsättningar från Länstrafiken. Man ansåg att prissättningen var rimlig. Det var under tiden där vi hade tre timmar för 20 kr. Nu på senare tid har de förstått värdet av att ha studentpriser.

Kristin fortsätter med att ge det efterlängtade beskedet. Länstrafiken har angett att studentrabatten kommer börja gälla från och med tisdag den 8e mars!

– Det är nu beslutat i regionen att det ska ske en prissänkning för studenter som väljer att köpa periodbiljetter, en prissänkning som ligger på 20%. Vi hade gärna sett att det var på alla biljettyper, men bortsett från det är vi nöjda med ett sådant framsteg – vi har sett fram emot det väldigt mycket, förklarar hon.

Hon beskriver att pandemin är en anledning till att detta besked har dröjt. Råden för att undvika smittspridning har varit att inte uppmuntra till kollektivtrafik, och länstrafiken har därför avvaktat med att lansera studentpriser på periodbiljetter för att inte uppmuntra till regelbundet resande.

Studenter som köper periodbiljetter kommer väldigt snart att märka en skillnad i plånboken!


Comentarios


bottom of page