top of page

KÅRVAL 2018: Och de förtroendevalda 2018/2019 är…

Igår beslutade Örebro studentkårs fullmäktige om vilka som ska företräda organisationen under verksamhetsåret 2018/2019!

HELTIDSARVODERADE POSTER

Ordförande: Lasse Lund Vice ordförande med utbildningspolititiskt ansvar: Kaltum Mohamud Vice ordförande med studiesocialt ansvar: Anders Wahlström Chefredaktör för Lösnummer: Jenniina Martikainen

STUDENTREPRESENTANTER

Universitetsstyrelsen: Alexander Duarte Tsegai & Caroline Kardeby Disciplinnämnden: Axel Rejler Styrgruppen för studentsamverkan: Frida Wirsén Fakultetsnämnden för ekonomi, natur och teknikvetenskap: Antonios Tsertsidis Fakultetsnämnden för humaniora och socialvetenskap: Lizette Johansson och Rebecca Billström Fakultetsnämnden för medicin och hälsa: Alexander Duarte Tsegai och Kristine Midtbö Lärarutbildningsnämnden: Amelie Holfve Internationaliseringsrådet: Cansu Elmadağl

ANDRA FÖRTROENDEPOSTER

Örebro studentkårs fullmäktiges mötesordförande: Viktoria Oscarsson

Foto: Emil Kihlgård, Örebro studentkår.


コメント


bottom of page