top of page

Kårsektionsval 2017: Sök till Serums styrelse!

Under vårterminen är det dags för kårsektionerna att välja en ny styrelse för verksamhetsåret 2017/2018! 

Är du intresserad av att sitta i Serums styrelse 2017/2018? Serum söker personer till posterna: – Ordförande – Vice ordförande – Kassör – Utbildningsbevakare för IMV – Utbildningsbevakare för IHV – Informationsansvarig – Skyddsombud – Studiesocialt ansvarig – Karriärsansvarig – Ledamöter från programutskotten (en per utskott) – 6 FUM-ledamöter

Övriga poster som inte är styrelseposter i Serum kommer även dem att väljas på årsmötet, och det är poster inom Overallutskottet och MUR.

Nomineringsperioden startar den 5e mars och stänger den 9e april. Är du intresserad eller vet någon som skulle passa för uppdraget? Skicka in din ansökan till valberedning.serum@gmail.com senast den 9e april! Ansökan ska innehålla den nominerades namn, mailadress, telefonnummer och vilken post som är intressant samt en beskrivning om vem du/den du tycker passar är och varför du/den intresserade passar för posten.

Valmötet kommer sedan att äga rum den 27e april.

Comments


bottom of page