top of page

Introduktionsansvariga- “Studenter rädda för mängden droger på Örebros nattklubbar”

Uppdaterat: 20 feb.

En ny verklighet verkar ha skapats för studenterna på Örebro universitet. Det är vad studentenkäten efter den senaste introduktionen tyder på. Studenter som blir erbjudna droger mitt på dansgolven på klubbarna. En rädsla om att bli drogad mot sin vilja. Vakter och krogägare som står passivt.


När introduktionen på Örebro universitet lider mot sitt slut utförs en utvärdering. Denna enkät utförs båda av de deltagande studenterna men även av de många faddrarna och generalerna som varit med och anordnat introduktionen. Ida Björklund, introduktionsansvarig och Sofia Holm, vice ordförande med studiesocialt ansvar har pratat med Lösnummer angående de oroande svaren de fått in från studenterna.


“Enkäten utförs för att av svaren kunna ta lärdom av introduktionen som utförts och för att förbättra den inför den kommande introduktionen” säger Ida Björklund.


Enkäten görs varje termin men efter den senaste introduktion kom det fram ny oroande information.


“I den enkät som utfördes av de ansvariga framkom många kommentarer om just hur mycket droger och drogförsäljning som cirkulerat inne på stadens nattklubbar.


Hon fortsätter,

“Självklart påverkar detta introduktionen och de nya studenternas synsätt inför staden. Många av de är oroliga för att det ska eskalera.” säger hon.


Inför planeringen för nästa termins introduktion anger Sofia Holm, vice ordförande med studiesocialt ansvar, att de kommer ta med sig den här informationen. Hon anger att den speciellt kommer vara viktigt i dialogerna som förs med de inblandade aktörerna.


“Ingen ska behöva känna sig utsatt eller osäker under sin studietid. Vi, och förhoppningsvis krogägarna, tar nu in den här informationen och använder den för att göra nästa introduktion säker och trygg för alla.” anger hon.


Enligt Ida Björklund beskrivs det fall där studenter själva gått fram till vakterna och angett att det säljs droger öppet på klubben. I dessa fall verkar vakterna ryckt på axlarna och inte brytt sig om att försöka ingripa eller åtgärda problemet.


“Utöver att vakterna tycks ha uppfattats som ovilliga eller upptagna med annat när diskussionen tagits upp på kvällarna, uppfattas även krogägarna som obrydda inför situationen.”


Det finns även dem som försökt ta upp saken senare utan större resultat.


“De ansvariga har tagit upp problemet med de större klubbarna där det cirkulerar som värst men verkar inte få till svar att de har planer på att ingripa.” säger Ida.


Framåt anger både Ida Björklund och Sofia Holm att det finns stor vikt i att Örebro universitet och Örebro som studentstad bibehåller ett gott anseende. Därför tycker dem att det är viktigt att informationen kring situationen kommer ut.


“Ett eskalerande av liknande företeelser kan hota detta anseende. Problemet i sig är systematiskt och svårt att ta på men vi vill självklart göra oss hörda i frågan då det i allra högsta grad påverkar studenternas mående och trygghet under sin studietid.” säger Ida.


Sofia avslutar,

“Vi ser positivt på att man under introduktionen ska få lära känna inte bara universitetet utan även staden. Om vi däremot inte ser en skillnad kommer vi behöva bli mer selektiva med vilka aktörer och under vilka former dessa samarbeten sker.”


Reporter och skribent: Attessa Nilsson

Fotograf: Jakob Janicik

1 visning

Comments


bottom of page