top of page

INTERVJU: VIKTEN AV ATT HA KURSVÄRDERINGAR

Många studenter är ovetande om kursvärderingarnas egentliga funktion. Många studenter tror att det är en ointressant och fantasilös enkät som skickas runt och som flyktigt ögnas igenom av någon lärare tio minuter innan veckoslutet. Men så är knappast fallet. Kursvärderingarna spelar en viktig roll i studenternas möjlighet att påverka utbildningen.


Kasper Bergvall


Eftersom svarsfrekvens på kursvärderingarna inte är särskilt hög bestämde sig Sesams utbildningsutskott att inför de kommande kursvärderingarna försöka sätta rekord på antalet kurssvar. Lösnummer har träffat Kasper Bergvall från Sesams utbildningsutskott. Utskottet för fram studenternas åsikter och tankar i möten med lärare och är med och påverkar utbildningen på Handelshögskolan. Kasper börjar att berätta om kursvärderingarna:


– De flesta utbildningsbevakarna i kårsektionerna arbetar på något sätt för att främja att folk faktiskt ska svara på kursvärderingarna. Men jag tror att många studenter inte riktigt vet vad de är till för och vad de används till. Sen förstår de nog att kursvärderingarna ger feedback till lärarna, hur de kan förbättra sig och vad som är bra eller dåligt. För det är väldigt viktigt. Det är det bästa sättet för gemene man att kunna vara med och påverka utbildningen.


För att locka fler studenter till att svara på kursvärderingarna har utbildningsutskottet i Sesam planerat att hålla ett stort lotteri. Dessutom bjuder utskottet in till Sesams lounge och delar ut kexchoklad till alla som kan visa att de svarat på kursvärderingen. Man är då också med i ett lotteri där ett större pris lottas ut.


Varför är det viktigt att få fler att vilja svara på kursvärderingarna?


– Det är det jag har satt som mål för hela utskottet, att vi ska sträva efter att kunna få mer svar på de här kursvärderingarna. Och på så sätt kunna bidra till en, i det långa loppet, mer kvalitativ utbildning. Genom en ökad svarsfrekvens kan det dels hjälpa lärarna att kunna göra rapporteringen och på så sätt underlätta deras arbete i det, men också underlätta och förbättra utbildningen ur ett kvalitativt syfte.


Vad skulle du säga är syftet med kursvärderingarna?


– Jag kan förstå att man känner att: nu är jag klar med kursen, varför ska jag då ta min tid och svara på en kursvärdering som ändå inte kommer göra någon nytta för mig i slutändan? Men samtidigt så måste man se den större bilden. Om du skriver om någonting som behöver förbättras eller någonting som är bra, “det här borde man fortsätta göra, det här borde man ändra på”. Så är det någonting som i slutändan kan tas upp hela vägen och breddas ut över hela organisationen, istället för bara i just den kursen du är färdig med. Det är ganska vanligt att det är så det blir, men syftet är ju egentligen att du kan vara med och påverka. Det är ju väldigt kul för lärarna att höra om de gjort det bra. Då är det ju väldigt viktigt att uppmärksamma. Har de gjort det dåligt? Ja, då är det ju det också ganska väsentligt att uppmärksamma.


Skulle du säga att kursutvärderingarna uppnår sitt syfte så som det ser ut idag? Eller finns det möjlighet att förbättra dem på något sätt?


– I och med att svarsfrekvensen är låg, uppfyller de sitt syfte för det fåtal som gör en kursvärdering. Någonting som jag tror att man har märkt är att det är mycket enklare att skriva någonting när man tycker att någonting är dåligt eller när man tycker att någonting behöver förbättras. Sen är det väl positivt. Men är det låg svarsfrekvens och det bara är de som menar att någonting är dåligt eller behöver förbättras som svarar, då är det ju egentligen motsägelsefullt till varför fler ska svara. Om du tyckte att det var bra, så ska du uttrycka det också för annars är risken att läraren som läser kursvärderingarna ser att det var fem som svarade och de skrev att någonting behöver ändras, då kanske läraren ändrar det. Men sen har 95 % av kursen tyckt att det varit bra, då blir det ju fel i alla fall. Så jag tror att det kanske inte riktigt uppnår det som de är till för. Men kursvärderingarna är ju till för att hålla en kvalitet på hela universitetet och det är därför de finns.


Det säger sig själv att kursvärderingar är någonting viktigt. Och någonting som alla studenter påverkas av. Det är ett sätt att påverka utbildningen och i förlängningen ett sätt att bibehålla eller öka kvaliteten på universitetet. Vad är egentligen kursvärderingarnas funktion? Och uppnår de, med dagens utformning, det syfte som de är avsedda för? För att gå djupare kring kursvärderingarnas funktion har Lösnummer, inför nästa del om kursvärderingar, intervjuat kvalitetssamordnaren vid Örebro universitet om universitetets arbete med kursvärderingarna.


Reporter: Hugo Stenborg

Fotograf: Simon Franssén


78 visningar
bottom of page