top of page

INTERVJU: VAD ÄR TRYGGAST, RITZ ELLER KÅREN?

Känslan av otrygghet är inget nytt. Kanske har du gått hem själv någon gång och hört något röra sig bakom dig. Eller så kanske du varit ute på kåren eller en nattklubb och plötslig stött på någon som varit lite för närgående.Som studenter vill man gärna ta vara på sin tid. När tentaplugget blir för mycket, föreläsningarna

för långa och dagarna för mörka vill man gärna gå ut och ta en öl eller glas vin för att kunna slappna av. Men på nyheterna hör man ständigt om personer som blir utsatta för kriminalitet, områden som blir farligare och otryggheten som växer. Så vart kan man egentligen röra sig?


Lösnummer har fått intervjua två av fyra kriminologistudenter som nyligen gjorde en ministudie

gällande rädslan för att utsättas för ofrivillig fysisk beröring på kåren, respektive nattklubben Ritz.

Urvalet av plats grundade sig främst i att Kåren och Ritz är två helt olika, generellt populära klubbar som drivs på olika sätt och som även tenderar att ha olika klientel. Kåren är en studentklubb av studenter för studenter, medan Ritz är en allmän nattklubb med inträde från att man är 18 år.


Totalt fick de in 30 svar och resultatet var väldigt intressant då det fanns en tydlig skillnad i känslan angående rädslan för ofrivillig beröring hos Kåren respektive Ritz. Som tidigare nämnt, detta är en undersökning för att studera känslan av otrygghet gällande ofrivillig fysisk berör, detta är inte en studie gällande ifall man blivit utsatt. Definitionen av ofrivillig fysisk beröring i enkäten led som följande:


”Fysisk kontakt med annan person utan medgivet samtycke. Kan vara både avsiktligt och

oavsiktligt.”


Frågorna i enkäten var byggda så den svarande fick svara på en skala 1-6 hur han eller hon

upplevde rädslan för att bli utsatt. En fråga kunde exempelvis lyda såsom följande:


”I vilken utsträckning är du rätt för att en person medvetet ska utsätta dig för ofrivillig beröring när du besöker Kåren?”


Svarsalternativ:


1 (Aldrig), 2 (väldigt lite), 3 (lite), 4(mycket), 5 (väldigt mycket), 6 (alltid)


Resultatet på denna ministudie blev att medianen gällande rädslan för att utsättas för ofrivillig

fysisk beröring på Kåren hamnade på 1,5, medan medianen på Ritz hamnade på 3,0. Följaktligen,

Kåren har en median som hamnade mellan svarsalternativen Aldrig och väldigt lite. Ritz hade

däremot en median som hamnade på svarsalternativ 3, lite. Resultatet påvisar att det finns en

dubbelt så stor rädsla gällande att utsättas för ofrivillig fysisk beröring på Ritz än på Kåren.


Även studenterna som utförde studien uppger i intervjun att dom har spenderat mer tid på Kåren än på Ritz, då de känner en starkare känsla av trygghet på kåren. En anledning till detta enligt dom

själva kan vara den ryktesspridning som finns gällande Ritz som nattklubb. Studenterna pratade i

intervjun även om att bristen på anonymitet på kåren, d.v.s. du träffar alltid på någon du känner,

samt att det är en klubb drivs av studenter för studenter kan bidra till en känsla av ökad trygghet

samt förutsägbarhet. Den faktor som anses vara den mest trygghetsfrämjande faktorn i förhållande till känsla av trygghet resonerar studenterna kan vara det faktum att du alltid kommer träffa någon du känner på Kåren, samt att Kåren inte har samma negativa ryktesspridning som Ritz.


Reporter: Ellinor Johansson

Fotograf: Simon Franssén

476 visningar

Comments


bottom of page