top of page

INTERVJU: Uppfyllde alla kriterier, fick inte skriva tentamen – “Att bli totalt ignorerad känns fel”

Några dagar innan tentamen konstruerar man ofta en slags checklista i huvudet. Man ska givetvis vara i tid till säkerhetsgenomgången, absolut inte glömma legitimation samt stänga av all elektronik för att undvika ett disciplinärt ärende. Kort sagt ställer tentamensadministrationen en hel del krav på koffeinberoende, sömnlösa samt överansträngda studenter, men vad kan en student ställa för krav i retur? Är ett bemötande för mycket begärt eller är studenterna bara siffror i ladok?När Linus, som egentligen heter något annat, dök upp till ett sent insläpp möttes han enbart av ljudet från sina egna desperata på knackningar dörren till nya tentasalarna. Dagen hade olyckligtvis börjat med att Linus försov sig till det första insläppet, som ägde rum klockan 09:15.

 

– Jag hann nätt och jämnt till det andra insläppet. Det fanns dock ingen människa där som kunde släppa in mig. Jag väntade och knackade. Efter ungefär 10 minuter så gick jag därifrån och skickade ett mejl till tentamensadministration. Jag känner mig väldigt blåst och lurad. Jag hade önskat att någon tentavakt informerat mig  om att jag var försenad men jag blev istället helt bortglömd.

 

Tentamensadministrationen anser inte att det har gjorts något fel från deras håll. I detta ovannämnda mejl svarar de att Linus borde försökt varit där 5 till 10 minuter innan och det är väldigt noga med att dörrarna är låsta vid utsatt stängningstid. Linus menar på att detta bemötande är något som nytt som uppdagats med de nya tentasalarna

 

– En annan gång hade jag glömt leg till tentan och dök därför upp till det sena insläppet. Då fick jag prata med en tentavakt som berättade hur läget var så jag kunde anpassa mig vartefter, nu var det inte på detta vis. Efter måndagens upptåg tycker jag att de borde ha upplåsta dörrar och någon som alltid står i entrén och hjälper till. Att bli totalt ignorerad känns fel.

 

För varje godkänd tentamen faller en liten bit på plats i det tusenbitarspusslet som är livspusslet. Därför är möjligheten att skriva tentamen avgörande för studenter. För Linus var detta ett blytungt nederlag som nu måste skriva denna tenta vid ett senare tillfälle trots att han haft goda förhoppningar och en bra magkänsla inför tentan. Detta späder på den stora börda som studenter bär av ren natur. Linus beskriver hur detta drabbar honom.

 

– Jag måste ju nu ta den här tentan i juni, vilket jag inte hade planerat. Jag kom dit förberedd och kände att mina chanser att klara tentan var goda, vilket gör allt extra bittert. Det känns som att tentavakterna inte har så bra koll. Jag fick veta från mina kursare som faktiskt skrev tentamen att det var väldigt få tentavakter närvarande.  

 

Linus är menar på att de nya tentasalarna bidragit till en sämre examinationsmiljö och att i nuläget är alla andra alternativ bättre.

 

– Omställningen till nya tentasalar har gjort allt lite sämre, det finns ju redan stora tentasalar i långhuset som fungerat jättebra som man faktiskt blir insläppt i. Även tentasalarna i Sigmahuset har fungerat. Salarna i sig spelar ingen större roll, det handlar snarare om bemötandet.


Reporter: Simon Franssén

Foto: Simon Franssén


Comments


bottom of page