top of page

INTERVJU: STUDENTENGAGEMANGET PÅ ÖREBRO KÅRHUS

Vare sig det är en fika mitt på dagen, en öl på torsdagspuben eller dansande på nattklubben

finns en plats för den som vill ta del av Kårens aktiviteter på Örebro Kårhus. Verksamheten

drivs av studenter för studenter, men hur många är det egentligen som ställer upp och jobbar

när det behövs? Lösnummer har mött upp Hanna Larsson och Madeleine Hultén på Kåren för

att få deras syn på rekryteringen av studenter som är villiga att arbeta inom Kårens

verksamhet.Hanna Larsson, teamansvarig på kårhuset, konstaterar att engagemanget är varierande mellan

universitetets studenter.


Vissa är klasser som skapar studentteam och de har bra gemenskap. Andra studentteam är

hopplock från olika kårsektioner.


Madeleine Hultén, som är med i ESN:s team med universitetets utbytesstudenter, stämmer in.


Man är ju som en familj, även fast man inte är i samma klass. Jag skulle säga att det är

ganska bra sammanhållning. Sedan vet jag inte hur det är med att skriva upp sig och jobba,

men det känns som att folk är taggade på det.


Båda upplever att fler studenter har valt att jobba på Kåren den här terminen, tack vare annan

marknadsföring. Madeleine Hultén ger exempel på att Corax hade en kväll då enbart deras

medlemmar fick jobba, vilket lockade fler nya studenter att jobba på Kåren. Hanna Larsson

förklarar vidare att kravet från kårhusets sida var att det behövdes ett visst antal redan erfarna

medlemmar i styrkan för att se till att nattklubben skulle fungera som vanligt.


Sen fick vi ju in nya som ville gå med i studentteam.


Introduktionen i början av terminen tror Madeleine Hultén är en stor bidragande orsak till att

lockas att vilja jobba på Kåren.


Man ser sina faddrar i baren eller springa runt i tröjorna. Det tror jag är en jättestor del av

det.


Hanna Larsson håller med och konstaterar att även teamledarna spelar en stor roll för att

studenter ska vilja jobba.


De har pratat med teamledaren som jobbar. Då brukar vi få mejl som säger att de vill joina

teamet, bara tack vare teamledaren. Det är också deras förtjänst.


Men det som får folk att faktiskt stanna är gemenskapen som kommer med att jobba på

kårhuset.


Vi kanske rycker och får dem att prova ett pass, men det är gemenskapen som får dem att

stanna.


För att stärka gemenskapen hålls bland annat turneringar och andra personalaktiviteter, men

det är sådant som inte marknadsförs utåt. När man inte engagerar sig är man inte medveten

om vad man går miste om, menar Madeleine Hultén. Det, tänker duon, är någonting kårhuset

borde marknadsföra utöver personalkortet med gratis inträde.Hanna Larsson förklarar vidare att om man som student jobbar i nattklubben får man inträde

vid fyra nattklubbstillfällen, vilket är ett nytt koncept. Tidigare har man, om man jobbat på

nattklubben, endast fått en fribiljett. Det nya systemet ser lite annorlunda ut, menar hon.Nu har vi gjort så att om du är ny och går med direkt efter ditt första provpass, så får du

fribiljett plus personalkort.


Madeleine Hultén menar att det görs mycket för att skapa en gemenskap och att man inte vet

vad man går miste om, om man inte är en del av det. Innan passen skapas gemenskapen

genom att de som jobbar sitter och hänger tillsammans, äter och springer runt för att hjälpa

varandra.


Det är bara det runt omkring som behöver marknadsföras lite bättre.


Hanna instämmer, men avslutar med att säga att även gemenskapen kan förbättras utanför

Kåren för de team som jobbar tillsammans.


Teamen hänger inte utanför, när de inte jobbar, om de inte är en klass. Så den saken ska

försöka förbättras.


Reportrar: Elin Schön & Elias Thell

Foton: Arkiv

236 visningar

Comentários


bottom of page