top of page

INTERVJU: NYTT INITIATIV SKA RÄDDA KÅRHUSET LÅNGSIKTIGT

Det var ingen nyhet att studenternas kära kårhus gick dåligt under pandemin. När restriktionerna släpptes blev de en brant uppförsbacke att klättra upp för, både ekonomisk och engagemang mässigt. Lösnummer har satt sig ner med ordförande för Örebro studentkår, Emilia Malm, för att prata om ett kårhus som står på ostadig mark till följ av bristfällig studentengagemang. Samt det initiativ hon varit med och upprättat som ska säkerställa nytt engagemang för kårhuset framöver.

Kårhuset är Örebro studentkårs dotterbolag, där studentkåren har 100% aktiemajoritet. Kårhuset drivs dock till största del av ideellt engagemang. Hon beskriver att det finns en hel generation av studenter på universitet som började studera under pandemin och därmed inte naturligt slussades in i engagemanget.

-Vad vi märkt de senaste åren är att kontakten mellan kårhuset och studenterna har varit bristfällig.

Hon fortsätter förklara att Kårhuset är studenternas hus och att den finns för studenterna. Därför anger hon att det är viktigt att studenterna får vara med och påverka i frågor som till exempel, förbättringar i verksamheten och evenemangsplanering. Kårhusets slogan lyder efter allt “ Av studenter för studenter”.

För att fylla detta gap har Örebro studentkår hjälp till att lägga grunden för ett nytt initiativ som är inrättandet av ett nytt råd. I dagsläget finns det redan ett handfull råd som består av mötesplatser för engagerade styrelsemedlemmar som sitter på samma poster.

-I samråd med kårhusets ledning och kårstyrelsen har vi kommit överrens att inrätta ett nytt råd. Så kallade Husrådet.

Detta nya råd ska bestå av en representant från varje kårsektion och kommer även drivas av driftchefen. Om kårsektionerna vill skapa en ny post eller placera ansvaret på en redan befintlig post är helt upp till dem. Rådet kommer träda i kraft under hösten 2022.

Diskussioner kring ett sådant här råd har funnit under några år men grundinitiativet i år har främst kommit från Emilia själv och den andra ägarrepresentanten från kårstyrelsen, Emelie Toll-Torén.  

-Kårhuset bröts ner till en skelettorganisation under pandemin och nu börjar arbetet att bygga upp verksamheten igen.

Om rådet hjälper Kårhuset att återigen bli en rik plats av engagerat studentliv kan endast tiden avslöja.


Comments


bottom of page