top of page

INTERVJU: “GÖR DET RÄTT FRÅN BÖRJAN”

I många universitetsstäder är studentoveraller en tydlig grundpelare i studentkulturen. Här i Örebro har det ikoniska plagget inte haft en lika självklar plats i den studiesociala verksamheten, och detta är ett ämne som blivit hett debatterat. Martin Mellgren var näringslivsansvarig för Corax under verksamhetsåret 2014-2015 när en enig Corax-styrelse beslutade att ta avstånd från all overallverksamhet. Läs vad han har att berätta om bakgrunden till beslutet, en seriös verksamhet och goda råd för framtiden.

Martin Mellgren var under sin studietid aktiv medlem i Corax och blev under 2014 invald i styrelsen som näringslivsansvarig. Han beskriver att den nya styrelsen var enig om målet med verksamhetsåret och riktningen för Corax framöver. Något av det första som den nya styrelsen gjorde var att ändra namnet på Sexmästeriet till det studiesociala utskottet.

– Vår vision när vi klev in i det här styrelsearbetet var att Corax som helhet ska komma närmare arbetslivet, berättar han. De var mån om att ett engagemang i sektionen ska vara ett seriöst uppdrag som ska kunna ge fördelar efter studietiden.

– Örebro universitet är ett ungt, och mer modernt, universitet än lärosäten som Uppsala och Lund. Vi ville fortsätta på den vägen och började jobba ännu mer mot näringslivet. Att byta namn från Sexmästeri till Studiesocialt utskott ser bättre ut på CV:t för de som väljer att engagera sig.

Näst var det dags för Corax styrelse att ta sig an studentoveraller, som de var överens om inte var vägen framåt för kårsektionen. Men Martin berättar att både han och flera andra i styrelsen faktiskt hade köpt overaller när de först började studera i Örebro, då det på den tiden uppmuntrades av vissa av faddrarna på introduktionen.

– Har man varit på andra universitet har man sett overallkultur, det var en kul grej, förklarar han.

Martin beskriver en kluven inställning gentemot overallkulturen som den såg ut då, och de tveksamma sakerna som han fick se på de olika eventen som tillhörde den.

– Vi fick vara med i något som hette overallsinvigning, som nu i efterhand kan beskriva som någon ytterst suspekt ritual. Men det är lite studentkultur, och man tänkte inte så mycket mer på det.

Han fortsätter:

– Vi åkte med på två overallresor. När vi var på de här resorna hade vi absolut kul som kompisgäng. Men det vi fick bevittna på de här resorna, och den kulturen, var ingenting som vi egentligen uppskattade. Jag kanske inte ska gå in på detaljer, men det var mycket saker som hände som kändes tveksamt.


Martin Mellgren. Fotograf: Nils Larsson


Något som tillhörde overallkulturen på den tiden var att studenter från hela landet åker från universitet till universitet med sina overaller och håller gemensamma event. Ett sånt event som hölls på Kårhuset i Örebro kallades för Tjällossningen. Martin, som även var engagerad i Kårhusets verksamhet, beskriver det som försiggick på detta event som ännu ett tecken på overallkulturens baksida.

– Jag tror aldrig det har varit så smutsigt på campus någonsin, förklarar han.

När Corax styrelse under verksamhetsåret 2014-2015 bestämde sig för att stänga ner all overallverksamhet i sektionen var det med grund i de nya riktlinjer som Örebro studentkår, enligt Martin, gjort ett hästjobb med att arbeta fram. Dessa riktlinjer ämnar att framhäva en seriös och inkluderande studentkår, som aktivt vill motarbeta alkoholhets. Martin berättar att styrelsen tydligt såg att overallkulturen inte skulle gå i linje med detta.

När Martin av en slump snubblade över nyheten att overaller än en gång kan introduceras i Örebro studentkårs verksamhet hajade han till lite.

– Vill man bygga upp en ny kultur, så säger jag kör på, men tror det är viktigt att se till att göra det rätt från början, säger han. Framför allt tänkte han tillbaka till de overallresor han själv fick åka på, och identifierade iochmed detta en fallucka för Örebro studentkårs riktlinjer.

– Olika Sexmästerier runt om i landet har ju olika riktlinjer för vad som är tillåtet och inte. Men om man vill hålla Örebro studentkårs riktlinjer, och om man vill att overaller ska bli en del av Örebro studentkår, så går det inte hand i hand med de här resorna. Tyvärr.

Slutligen vill Martin påpeka vikten av att lära sig av det förflutna och använda de lärdomarna för att eventuellt inleda en ny paradigm för overaller i Örebro.

-Se till att bygga upp en kultur som tar avstånd från vad som sker från t.ex. det som sker på de här overallresorna. Man måste bygga en mer positiv kultur som handlar om mer än att kröka, uppmuntrar han.


2 visningar

Comments


bottom of page