top of page

Hej alumn Emma Göthlin!

Emma Göthlin studerade civilekonomprogrammet på Örebro universitet mellan 2011 och 2015, och arbetar numera som revisor på PwC.

VARFÖR VALDE DU ATT LÄSA CIVILEKONOMPROGRAMMET?

– Jag läste ekonomi redan under gymnasiet, varvid mitt intresse för ekonomiyrket uppstod. Jag visste dock inte inom vilket område jag vill arbeta. Civilekonomprogrammet innebär en bred utbildning med möjlighet till många olika inriktningar, varför det kändes som ett bra alternativ för mig.

BESKRIV DIN STUDIETID I ÖREBRO

– Min studietid på Örebro universitet var väldigt rolig och givande. Jag träffade många kompisar från olika städer och inom alla åldrar, som jag fortfarande har kontakt med idag. Många av mina tidigare klasskamrater jobbar inom samma bransch som mig, vilket medför att vi träffar varandra med jämna mellanrum. Jag tycker att upplägget utav Civilekonomprogrammet är bra; till en början får man genomgå obligatoriska kurser, för att sedan välja inriktning. Under de obligatoriska kurserna insåg jag att redovisning främst intresserade mig, varför jag senare valde denna inriktning. I slutet av min utbildning valde jag att praktisera på en revisionsbyrå, vilket var väldigt lärorikt.

HUR TOG DU DIG FRÅN EXAMEN TILL DIT DU ÄR IDAG KARRIÄRSMÄSSIGT?

– Under min studietid var det av vikt att testa olika ekonomiyrken (genom sommarjobb, praktik etc). Denna erfarenhet har jag haft stor nytta av i mitt nuvarande yrke. Idag arbetar jag med revision på PwC. Min kontakt med PwC inleddes i samband med Campusmässan, då jag fick ett kontakt- samtal med en utav Örebrokontorets gruppchefer. Efter detta tillfälle påbörjade bolaget en anställningsprocess där jag fick komma på ytterligare intervjuer. Anställningsprocessen pågick och avslutades under tiden som jag fortfarande pluggade, vilket innebar att min anställning redan var fastställd innan min examen. PwC kändes som ett självklart val för mig, i och med företaget erbjuder alla möjligheter att klättra karriärmässigt.


PÅ VILKET SÄTT HAR DU ANVÄNDNING AV DIN UTBILDNING I DITT ARBETE IDAG?

– Min universitetsutbildning har gett mig en allmän förståelse samt en god grund att arbeta vidare på i mitt yrke. Störst användning har jag haft utav de praktiska momenten i utbildningen – olika case och min praktik. Självklart har de olika redovisningskurserna varit till stor nytta, då det är inom detta område jag arbetar. Vidare byggdes min analytiska förmåga upp successivt under hela min studietid, vilket jag har stor användning av idag.

VAD FRÅN DIN UTBILDNING KÄNNER DU ATT DU INTE HAR ANVÄNDNING FÖR IDAG?

– Sammantaget tycker jag att samtliga kurser har gett mig en helhetsförståelse samt någon form av erfarenhet, varför ingen kurs har känts onödig i min utbildning. Jag kan dock ha önskat mer praktiska inslag i vissa utav kurserna. Dessutom saknas utbildning inom revision, då kurserna enbart innefattar redovisning.

HAR DU NÅGOT TIPS TILL NUVARANDE STUDENTER?

– Visa intresse för eventuella arbetsgivare, genom olika sociala medier, mässor, studentaktiviteter etcetera. Ifall arbetsgivarna känner igen dig från olika sammanhang kommer ditt CV att sticka ut från övriga mängden vid anställningsprocesser.

Foto: Privat


0 visningar

Comments


bottom of page