top of page

GRANSKNING DEL 1: ÖKAD FUSK UNDER PANDEMIN-VAD SÄGER STATISTIKEN?

Under mars 2020 övergick all undervisning på Örebro universitet till  distansundervisning till följd av den höga smittspridningen av covid-19. Detta ledde  även till att tentor och examinationer till majoriteten gjordes om för att kunna utföras  hemifrån av studenter. Till följd av detta har det pågått en het diskussion om att hemtentor förenklar fusk och att det därmed skett mer fusk. Men vad säger egentligen statistiken? Lösnummer har begärt ut statistik från registratorn på Örebro universitet för att kunna titta närmare på fakta. 

BAKGRUNDSSTATISTIK 

Nedanför följer tre tabeller med statistiken från 2019, 2020 och VT 2021. Därefter kommer en ytterligare tabell som ska synliggöra ifall förändringar av åtgärder för disciplinärenden skett  under de ovan nämnda åren.

2019

INSTITUTIONTotalt antal studenter vid institutionenTotala antal ärende i disciplinnämndenKvinnorMänAndel av ärende per institutionHandelshögskolan24372311120,0094Humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap39395129220,013Hälsovetenskaper2523211470,0083Juridik, psykologi och socialt arbete3361231670,0068Medicinska vetenskaper761151140,019Musikhögskolan5021100,0019Naturvetenskap och teknik193812660,0062Resturang- och hotellhögskolan10690000Okänd1Totalt165301478858

2020

INSTITUTIONTotalt antal studenter vid institutionenTotala antal ärende i disciplinnämndenKvinnorMänAndel av ärende per institutionHandelshögskolan2537161060,0063Humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap3918332580,0084Hälsovetenskaper2687172150,0063Juridik, psykologi och socialt arbete34158620,0023Medicinska vetenskaper7614220,0053Musikhögskolan6050000Naturvetenskap och teknik22932714130,012Resturang- och hotellhögskolan12942110,0016Okänd2Totalt175106047

VT 2021

INSTITUTIONTotalt antal studenter vid institutionenTotala antal ärende i disciplinnämndenKvinnorMänAndel av ärende per institutionHandelshögskolan1861141340,0075Humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap2554211560,0082Hälsovetenskaper1883201310.011Juridik, psykologi och socialt arbete2449141130,0057Medicinska vetenskaper6480000Musikhögskolan3280000Naturvetenskap och teknik1510214170,014Resturang- och hotellhögskolan8370000OkändTotalt12070905631

Disciplinär åtgärd uppdelat på årDisciplinär åtgärd20192020VT20212 veckor1003 veckor3004 veckor4846465 veckor3113136 veckor7467 veckor2018 veckor1409 veckor00110 veckor10811 veckor00012 veckor33016 veckor01020 veckor11124 veckor001026 veckor011IÅ (Ingen åtgärd)48343Okända120Totala ärenden14710990Totalt avstängda veckor484403667Genomsnitt veckor3,33,77,4

*OBS all ovan statistik är baserad på statistik som begärts ut från registratorn på Örebro universitet och är sammanställd av Lösnummer. Finns risk till bearbetningsfel i statistiken. 

VAD SER VI I STATISTIKEN? 

I statistiken går det att avläsa att tre institutioner sticker ut mest. Först på listan ser vi att  institutionen för Naturvetenskap och Teknik har haft den högsta ökning av disciplinärenden  sen pandemins start. De har sett en stadig ökning i andelen fusk på institutionen under de åren  som granskats. Vi ser att de hade 0,62 % fusk på institutionen under 2019. Men denna siffra  ökade under 2020 till 1,2 % och slutligen under VT 2021 låg det på 1,4 %. Dessa siffror är  framtagna med hänsyn till andelen registrerade studenter på institutionen under de granskade  åren. 

Institutionen för Humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap har istället sett en liten  nedgång i statistiken. De har gått från 1,3 % fusk på institutionen 2019 till 0,84 % under 2020  och 0,82 % VT 2021. Dock ser vi att de generellt har en hög andel fusk på institutionen då de  ligger på topp tre-listan av de med högst andel fuskande under de granskade åren. 

Slutligen så sticker institutionen för Hälsovetenskaper också ut i statistiken. De börjar 2019 på  0,83 % fusk på institutionen men ökade lite under 2020 till 0,84. Men under VT2021 ser vi en  större ökning då siffran hamnar på 1,1 %. 

Den fjärde tabellen visar åtgärder för ärenden i disciplinnämnden under de granskade åren.  Här ser vi att färre ärenden VT 2021 fått beslutet IÅ, ingen åtgärd, från skillnad till åren innan.  VT 2021 fick tre ärenden IÅ i jämförelse med 2020 där det var 34 och 2019 där 48 fick det  beslutet. En viktig aspekt att notera här är att en student kan stå för fler än ett ärende vilket  gör att det blir svårt att dra några slutsatser kring totalt avstängda veckor och genomsnitt  avstängda veckor under åren. Därmed har dessa beräkningar inkluderats i statistiken men vi har inte dragit några slutsater baserat på dem.

—————————————————————————————————————————————————Detta är del 1 i en tre delars reportage serie om fuskande under pandemin på Örebro universitet.2 visningar
bottom of page