top of page

EINAR PRYTZ – “DET ÄR ETT NÖJE ATT FÅ FÖRBEREDA STUDENTER FÖR SINA YRKEN.”

Den 25e januari överraskades den första av de två vinnarna av årets pedagogiska pris. Han heter Einar Prytz och var en av de lärare som stack ut när den rekordlånga nomineringslistan var färdigställd. Lösnummer fick chansen att intervjua Einar efter att han presenterats med utmärkelsen.

Einar berättar att han ända sedan studietiden varit inställd på att undervisa och forska inom juridik. Han har sedan examen arbetat vid Stockholms universitet och Mittuniversitet innan han för snart tio år sedan började undervisa vid Örebro universitet.

Einar brinner för att undervisa och glädjen och intresset för ämnet är något han försöker förmedla till sina studenter. Han tror att detta kan vara en av anledningar till att hans studenter uppskattar honom och hans sätt att lära ut.

– I grunden är jag väldigt engagerad, säger Einar.

– Det är väldigt roligt att lära ut, berättar han.

Han förklarar att de flesta som börjar undervisa på universitetsnivå fortsätter väldig länge.

– Det är verkligen utvecklande.

Einar undervisar i juridik på flera olika program, allt från juristprogrammet till personalvetarprogrammet.

– Det är många yrken som mer eller mindre har juridik i sin utbildning och få vara med och bidra är fantastiskt. Det är ett nöje att få förbereda studenterna för sina yrken.

Einar har även innan han vann det pedagogiska priset fått kvitto på att studenterna uppskattar hans undervisningsstil vilket han är väldigt glad för.

– Jag ger väldigt många konkreta exempel på betydelsen av ett ämne, förklarar Einar.

– Jag tycker det är viktigt att förklara vikten av kunskaper inom olika rättsområden och att kunna illustrera hur ämnet är användbart i praktiken.

Einar undervisar även studenter som är i olika stadier av sin utbildning och finner det mycket givande.

– Det är kul att få vara med på resan från början av en students utbildning till att de tar examen. Det är en imponerande utveckling som studenterna gör, berättar han.

Han berättar dock att han finner det särskilt roligt att undervisa studenter som är i början av sin utbildning.

– När man först börjar lära sig ett ämne är utvecklingen mycket större och då är det extra roligt att få vara med som lärare, förklarar han.

– Det bästa med att vinna det här priset är att se att studenterna verkligen uppskattar vad man gör. Att de ser ett värde i ens arbete, säger Einar.

– Jag jobbar rätt så hårt för att undervisningen ska bli bra. Ibland blir den bra och ibland kan den såklart bli bättre.

Einar understryker även vikten av att hela utbildningen blir bra, inte bara hans del.

– Jag har bara några scener i en långfilm. Jag får aldrig se filmen i sin helhet, säger han.

– Det är bara studenterna som är med från första till sista dagen.


Commentaires


bottom of page